Er der gået popkultur i kloakken?

Spildevand, miljøfremmede stoffer og målinger i vandmiljøet. Du er sikkert allerede træt. Og lad det da bare være sagt med det samme: Spildevand er ganske givet ikke verdens mest sindsoprivende emne at lægge ører til, hvis man ikke interesserer sig for det. Det indrømmer jeg gerne. Faktisk kunne det nok godt trænge til at blive støvet af og frisket lidt op. Bare lidt. Men i mandags på P3 blev det lige friskt nok til min smag

Nikolaj Schulz: Anmelderordningen bør ophæves

Bæredygtigt Landbrug har sendt høringsvar i forbindelse med nogle ændringer i anmelderordningen, men chefjurist Nikolaj Schulz så hellere, at alle anmelderordningerne blev ophævet og erstattet med en samlet ordning

Kvælstof for alvor til debat

Der er kommet godt gang i debatten om kvælstof. Et stadigt og langvarigt pres, hvor vi gang på gang har kaldt på at få lov til at agere fagligt rigtigt i dansk landbrug, har betydet, at der stille og roligt er kommet flere og flere debattører med ind i meningsudvekslingerne.

Virkeligheden er stadig bedst

Hvad den faktiske tilstand er i vandmiljøet, kan bedst og kun afgøres af konkrete målinger

Opfordring til politikerne: Tag magten tilbage

Fiskevands – nu Vandrammedirektivet er tænkt anderledes, end det er implementeret i Danmark. Det samme gælder med den danske tolkning af nitratdirektivet, og det skyldes ifølge Alfred Olesen at politikerne har ladet embedsværket have fri råderet over den danske miljø- og landbrugslovgivning

Vandmiljøets egentlige tilstand

Den 26. februar udkom den årlige rapport om vandets tilstand i Danmark, ”Vandmiljø og natur 2013”. Det er Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, der udgiver en såkaldt faglig sammenfatning omkring vandovervågning i drænvand, vandløb, søer, fjorde, havet og til dels grundvandet.

Scroll to Top