Får vi afgiften, går vi alle på halen

Sjællandsk medlem af Bæredygtigt Landbrug langer ud efter Nordeas landbrugsdirektør, som også vil miste sit arbejde med en ødelæggende afgift på erhvervet

Som en blodrus: Landbruget bliver behandlet respektløst

Bæredygtigt Landbrugs næstformand opfordrer i Jyllands-Posten offentlige meningsdannere til at betragte, hvad der bliver henholdsvis mere og mindre af…

Anvend den nyeste viden

Hvorfor vil man kun regulere i forhold til den beskedne mængde kvælstof, der kommer fra dansk landbrug – spørger Bæredygtigt Landbrugs formand om vandmiljø-indsatserne

Handlekraftig forskelsbehandling

Bæredygtigt Landbrugs næstformand glæder sig over hjælpen til de stormramte matrikler – men kunne godt tænke sig en lignende respekt for de tidligere minkavlere

Naturfredningsforening “glemmer” fakta

Havmiljøet har ikke fået det bedre, selv om landbrugets kvælstofudledning er halveret, påpeger journalist

Lav dog en saglig klimaafgift

En CO2-afgift på fødevareproduktionen er skadelig ud fra enhver synsvinkel, uanset om vi taler om klima, beskæftigelse eller økonomi

Scroll to Top