Skattely giver Aage V. Jensens fonde ufine konkurrencefordele

Flemming Fuglede Jørgensen tager til genmæle på kritik fra Aage V. Jensens fonde, og formanden for Bæredygtigt Landbrug sætter spørgsmålstegn ved, om det er i orden, at Danmarks største jordbesidder er en fond med skattely i Lichtenstein

Usaglig svinehetz fra DN og Dyrenes Beskyttelse

’Svineboblen brister snart i Danmark’ lød det i et fælles debatindlæg fra Dyrenes Beskyttelse og Danmarks Naturfredningsforening d. 25. februar i Politiken. Her proklamerede Britta Riis og Ella Maria Bisschop-Larsen, at dansk svineproduktion både er gearet og økonomisk usikker

Danmark overholder ikke Fiskevandsdirektivet

EU-Fiskevandsdirektivet blev første gang vedtaget 1978 og er blevet opdateret flere gange, senest 2006. Heri defineres det klart på side 5 til 11, hvilke analyseparametre, der skal anvendes for at sikre, at man overholder kravene i direktivet. Det har Danmark aldrig gjort

12-graders reglen

Den vanvittige regel om at sammenhængende arealer større end 2000 m2 ikke må jordbehandles fra 1. august til 1. marts har været svær at tage seriøst. Bæredygtigt Landbrug indgav høringssvar i sagen inden jul, hvilket ikke førte til ændringer af reglen. Bæredygtigt Landbrug har derfor klaget til ombudsmanden, for at en regel, der er beregnet på bjergbønder, ikke skal ødelægge en bæredygtig landbrugsdrift i Danmark

Danmark slæbes i EU-retten for manglende vandplaner

Efter at Danmark er indbragt for EU-Domstolen for manglende vandplaner, står vi igen tilbage med den oplevelse, at havde man dog bare lavet nogle mindre ambitiøse, mere rigtige og mere enkle vandplaner, så havde Danmark sluppet for en retssag, og de danske lodsejere havde ikke frygtet for oversvømmelser og forsumpning

Dansen om guldkalven

”Tilskudsministeren” tildeler 4.000 kroner i tilskud per høved for at beholde 45.000 tyrekalve i Danmark, men der er tale om symptombehandling, og igen overser regeringen det egentlige problem; de konkurrenceforvridende danske rammevilkår

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.