Landbruget når klimamål 2030 – men det kræver politisk arbejdsro

Bæredygtigt Landbrugs faglige konsulent tager her udgangspunkt i det internationale klimapanels seneste rapport – og peger på de mest omkostningseffektive tiltag

Iltsvind i danske farvande skyldes ikke dansk kvælstof

De pågældende farvandsområder er domineret af afløbet fra Østersøen med spildevands-input fra 100 mio. mennesker, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

Vejle Fjord er danmarksmester i mest spildevand

Det er direkte usandt, at spildevand ikke har nogen betydning for iltsvind i fjorden, understreger æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug

Oskar Verdoner Møller vandløbsregulativ

Myndigheders afgørelser bør bero på valide oplysninger

Derfor er det betænkeligt, hvis f.eks. en kommune tillægger oplysninger fra Arter.dk særlig vægt, skriver Bæredygtigt Landbrugs jurist

Ulveproblemet skal løses – inden det er for sent

Medlemmer af Europa-Parlamentet vil ophæve fredningen af det invasive dyr, både af hensyn til husdyr og mennesker

Spildevandsskandalen fortsætter upåagtet

Statsrevisorernes barske kritik af det manglende tilsyn viser nødvendigheden af at fokusere på alle forureningskilder, skriver Bæredygtigt Landbrugs formand

Scroll to Top