KLIMAET TRUER VORES HAVMILJØ – IKKE LANDBRUGET. 

Hvad er det der giver iltsvind i vores farvande? Allan Holm Nielsen fra Tænketanken Growz giver her sit bud.  

Webinar: Hvad skal der til for, at det udløser demonstrationer i Danmark?

I morgen indbyder Bæredygtigt Landbrug til medlemswebinar, hvor formand Peter Kiær sætter ord på bestyrelsens syn på de europæiske traktordemonstrationer samt mulighederne for, at danske landmænd køre ad samme vej

Forvaltning skyld i udbredte oversvømmelser

Det er grotesk, at mens vejrguderne gennem en årrække har sendt mere og kraftigere nedbør over landet, har miljøministeriet løbende opfordret kommunerne til at reducere afløbskapaciteten i vandløbene, skriver Poul Vejby-Sørensen

Demokratigrundlaget vakler 

Advarer mod folkedomstolen: Det gavner ikke vores demokrati ikke at ville lytte og debattere i en ordentlig tone, før de rigtige domstole har talt.

Ny forskning viser, at landbruget har lavere klimabelastning end hidtil antaget 

Der er stor usikkerhed ved indberetninger af landbrugets udledning af lattergas fra kvælstof i handelsgødning – og den usikkerhed er ganske betydelig, skriver vores faglige konsulent.

Hæv niveauet. 

Næstformand Niels Hauge Mikkelsen efterlyser en mere respektfuld debat, hvor der er fokus på fakta og forståelse for forskellige livsformer i vores land. 

Scroll to Top