Bæredygtigt Landbrug har helt styr på tallene

Vi har selvfølgelig ikke fuppet med nogle tal. Vi har fået lavet en undersøgelse af Gallup, og tallene taler deres egne tydelige sprog.

Det betaler sig ikke at være klassens duks

De mange miljøindgreb har kostet arbejdspladser og været stærkt medvirkende til den store gældsætning i dansk landbrug.

Sprøjteforbud skal også gælde private

Flere bynære drikkevandsboringer forurenet af pesticider fra private have- og grund-ejere.

Urenset spildevand forurener landbruget

Både planter og dyr kan få uoprettelige skader når urenset kommunalt spildevand oversvømmer landmændenes marker.

Peter Kiær: Vi kræver en klar udmelding fra politikerne

Hver gang en landbrugsbedrift lukker, ryger 15 arbejdere med tilknytning til fødevareproduktionen ud i arbejdsløshed.

Miljøfremmede stoffer forurener vores drikkevand

Det er glædeligt, at den nye regering nu sætter en modernisering af Vandløbsloven på skinner.

Scroll to Top