En dansk ko eller gris er mest klimavenlig

En national CO2-afgift vil skade det globale klima, fordi den danske husdyrproduktion dermed skubbes til udlandet