Professor: Hellere udvikling og forskning end CO2-afgift

Jørgen E. Olesen gentager sine bekymringer vedrørende en afgift og taler for mere hjælp til klimatiltag