Professor: Hellere udvikling og forskning end CO2-afgift

Jørgen E. Olesen gentager sine bekymringer vedrørende en afgift og taler for mere hjælp til klimatiltag

Mark med traktor

”Det her handler om at redde verden, ikke?”

Sådan lød det retoriske spørgsmål ifølge Landbrugsavisen fra Jørgen E. Olesen – professor ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet – da han mandag deltog i en paneldebat om klimapolitik på L&F’s kvægkongres.

Han har tidligere kaldt det skrupskørt at pålægge dansk landbrug en klimaafgift, som man ikke har i andre lande. Afgiften skubber således produktion fra Danmark til lande, hvor bl.a. mælken bliver til på en knap så klimaeffektiv vis som herhjemme.

På kvægkongressen gentog Jørgen E. Olesen – som regnes for at være landets førende ekspert indenfor samspillet mellem klima og landbrug – sine synspunkter. Han understregede endnu engang, at afgiften rykker produktionen til steder, hvor udledningerne ikke falder. Og at det i stedet burde handle om at fokusere på at udvikle landbrugssektoren med klimatiltag.

”Vi kommer til at hjælpe bedst med at redde verden, hvis vi får udledningerne pr. liter mælk ned”, som professoren formulerede det.

Du kan læse mere i Landbrugsavisens omtale HER – og i øvrigt se mere om Jørgen E. Olesens indvendinger mod CO2-afgiften i artiklen fra Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside HER.

Også Arlas bæredygtighedschef langede i paneldebatten ud efter Klimarådets holdning til en CO2-afgift. Det kan abonnenter af mediet AgriWatch læse mere om i artiklen HER.

At Bæredygtigt Landbrug er imod en afgift på landbrugets biologiske processer – og i stedet foreslår investeringer i primærlandbrug og forskning – fremgår ret tydeligt af bl.a. indlægget herunder.

Danmark har ikke reduceret CO2-udledningen – men det har landbruget

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top