Vådlagte lavbundsjorde kan være en klimabombe

Der er meget fokus på hvordan man kan fremskynde udtagning af lavbundsjorde. Ikke hvorfor. Selv Information har haft et større indlæg om hvordan. Argumentet imødegås her af vores faglige konsulent Jens Lund Pedersen

Fokus på de rette proportioner i vandmiljøet 

I den offentlige debat bliver tingene ofte for forenklede – og landbrugets brug af gødning får skylden for vandmiljøets tilstand. Så enkel er det nu ikke. Faglig direktør Jørgen Evald Jensen går i rette med Claus Vangsgård, seniorkonsulent i DANVA

De rene vandløb er også landbrugets skyld!

De nyeste NOVANA- rapporter fra Aarhus Universitet viser, at nitratkoncentrationerne i vore vandløb er nede på mellem 2 og 5-6 mg N/ liter – langt under EU´s grænse på 11,3 mg N/l. Det er altså renere end kravet til indholdet af nitrat i drikkevand!

Hvem snyder på vægten? 

Formand Peter Kiær tager debatten op, også med Danmarks Naturfredningsforening. Det gælder om at få fakta ind i debatten om vandmiljøet

Straffen slår hårdt – til ingen verdens nytte 

Straffen for ikke at have sået efterafgrøder senest søndag den 20. august, er helt ude af proportioner. Og der er intet fagligt belæg for kravet

Regeltyranni vinder igen over naturen

Det har intet med fleksibilitet at gøre at skulle vælge mellem dette eller næste års høst. Trækket i gødning, hvis den skrivebordsfastsatte så dato for efterafgrøder overskrides kan nærmest betragtes som en hævnstraf, skriver formanden for Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top