Kan det tænkes, at der er andet end kvælstof, som har betydning for, hvordan vores havmiljø har det? 

Da Miljøministeriet fandt ud af, at det var umuligt at overholde EU-lovgivningen med Cheminovas nuværende udledninger, begyndte ministeriet at tænke i andre lidt for kreative løsninger, skriver vores faglige specialist i sit indlæg

Hammerslag over klimaet

På vegne af mine medlandmænd og mig selv vil jeg høre: Hvilke garantier kan politikere, forskere og meningsdannere stille, hvis de tager fejl? Hvis nu deres antagelser og beregninger i virkeligheden medfører en øget skade på den globale verden, skriver næstformand Niels Hauge Mikkelsen i sit indlæg.

Kort før BNBO-lov: Vi har hele tiden haft ret i, at det er ulovlig statsstøtte

Et politisk notat bekræfter, at individuelle BNBO-aftaler er ulovlig statsstøtte. Dermed har Bæredygtigt Landbrug fået ret i en af sagerne om boringsnære beskyttelsesområder. Foreningens advokat fastholder, at den nye lov også vil konflikte med EU’s statsstøtteregler

Program og tilmelding til sommermøder 2024

Bæredygtigt Landbrug holder sommermøder, så sæt kryds i kalenderen. Det er her, vi kan vende landbrugets situation og inspirere hinanden. Programmet byder på markvandring, politisk status fra foreningen og forskellige oplæg.

Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle stopper snart

Vi redder ikke klimaet ved at flytte produktionen ud af landet, hvorefter andre så skal servicere Danmark med mad. Det vil være langt bedre, hvis danske landmænd lærer verden at lave mad til sig selv på den klimaeffektive måde, som vi gør i Danmark, skriver bestyrelsesmedlem Thomas Jensen.

Ny plantedækkebekendtgørelse er i strid med EU-retten

“Det er afgørende, at Landbrugsstyrelsen indser alvoren af situationen og sætter fokus på en juridisk og faglig korrekt regulering af hensyn til vandmiljøet og danske landmænd,” siger Nikolaj Schulz.

Scroll to Top