Vision, Mission & Værdier

Vores VISION

 • Vi vil sikre fremtidens landbrug i Danmark.

Vores MISSION

 • Vi vil fremme en bæredygtig landbrugsproduktion, hvor det økonomisk grundlag sikrer miljø, klima og sundhed.
 • Vi vil udvikle og drive kommercielle aktiviteter,
  der medvirker til løsning af erhvervets behov.

Vores VÆRDIER

 • Professionelle - vi er faglige og juridiske korrekte.
 • Vedholdende - vi går målbevidst efter sagen.
 • Ordentlighed - vi vil sikre Bæredygtighed til gavn for de næste generationer.
 • Ansvarlig - vi er ansvarlige i alt vi gør for medlemmer, kunder, medarbejdere og klimaet.

Vores HOLDNINGER

Vi vil fremme en bæredygtig landbrugsproduktion, hvor det økonomiske grundlag sikrer miljø, klima og sundhed.

Det betyder

 • Bæredygtig Produktionslandbrug – med fokus på dyrkningsfladen.
 • Udnytte det fulde potentiale.
 • Optimal udnyttelse af investeringer.
 • Skabe rum for Biodiversitet og mangfoldighed.
 • Fokus på sunde fødevarer.

Vi vil sikre ejendomsrettens ukrænkelighed.

Det betyder

 • Fri råderet over sin jord.
 • Ejer beslutter selv hvad jorden skal anvendes til.
 • Alternativt – ekspropriation på markedsvilkår.

Vi vil sikre korrekt faglig og juridisk regulering.

Det betyder

 • Regulering som er solidt faglig og videnskabelig funderet og som dokumenteret giver den ønskede effekt.
 • Regulering skal være i overensstemmelse med den gældende juridisk praksis og lovgivning.
 • Hvis det ikke er faglig og juridisk korrekt – er vi imod.

Vi vil sikre lige rammevilkår

Det betyder

 • Alle landbrug skal reguleres ens.
 • Regulering med udgangspunkt i markedsvilkår.
 • Tiltag – der ikke opnår den ønskede effekt, skal rulles tilbage.

Vi vil sikre rent vand

Det betyder

 • God økologisk tilstand.
 • Sikre udnyttelse af tilførte næringsstoffer.
 • Optimal anvendelse af godkendte pesticider.
 • Ens regler for al slags kemi.
 • Tiltag – skal baseres på målinger.
 • Vi skal følge Vandrammedirektivet.