Bæredygtigt Landbrugs høringssvar

Dato

BL-Høringssvar

Høringsportal

30.06.2023 Krav om etablering af målrettede efterafgrøder 23/24 LINK
29.06.2023 Nationalt overvågningsprogram vandmiljø og natur NOVANA LINK
29.06.2023 Udtagning af kulstoftrig lavbundsjord LINK
20.02.2023 Bekendtgørelse om drikkevandsressourcer 2022-23 LINK
28.11.2022 Vidensyntese om klimatilpasning og landbrug LINK
09.11.2022 Virkemidler til reduktion af klimagasser LINK
11.10.2022 Bekendtgørelse om tilskud til miljø- og klimavenligt græs NA
07.10.2022 Second Opinion Fase 2 NA
22.08.2022 Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 LINK
18.08.2022 Aftale om grøn skattereform 2020 og opfølgning på sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 m.v. LINK
19.07.2022 Vejledning om obligatoriske målrettede efterafgrøder i planperioden 2022/2023 LINK
01.07.2022 EU-forordning om bæredygtig anvendelse af  plantebeskyttelsesmidler LINK
22.06.2022 Vandområdeplaner 2021-2027 LINK
20.05.2022 Lov om administration af den fælles landbrugspolitik LINK
27.01.2022 Tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 2022 LINK
20.01.2022 Tilskud til målrettet kvælstofregulering 2022 LINK
14.12.2021 Kvælstofreducerende virkemidler 2022-23 LINK
29.11.2021 Udtagning kulstofrige lavbundsjorde NA
06.10.2021  strategisk miljøvurdering - dansk CAP-plan 2023-27 LINK
05.07.2021 Gødskningsbekendtgørelsen LINK
24.03.2021 Næringsstofreducerende tiltag LINK
23.03.2021 Tilskud til restaureringsprojekter i vandløb LINK
26.02.2021 Gødningsanvendelse LINK
12.02.2021 Naturnationalparker LINK
06.01.2021 Tilskud kvælstofregulerende virkemidler LINK
06.01.2021 Miljørapport målrettet kvælstofregulering 2021 LINK
26.11.2020 Aflivning af mink NA
05.11.2020 Markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer LINK
05.11.2020 Miljøvurdering klima-lavbundsprojekter LINK
07.10.2020 Udtagning af lavbundsjorder LINK
29.09.2020 IPM-bekendtgørelsen LINK
Scroll to Top