Retssag om efterafgrøders lovlighed

Om to uger går Bæredygtigt Landbrug i retten for at få efterprøve lovligheden af de målrettede efterafgrøder

Vandområdeplanerne 2021-2027: Guide til dit høringssvar!

Bæredygtigt Landbrugs medlemmer opfordres til at indgive høringssvar, der kan få betydning ved indsigelser og et eventuelt retligt efterspil

Lad Bæredygtigt Landbrugs vandløbsteam hjælpe dig 

Det kan være en fordel med både en biolog og en jurist ind over sagen, når den enkelte landmand har en vandløbs-tvist med eksempelvis kommunen 

naturbeskyttelsesloven

Seneste nyt om BNBO fra BL’s juridiske afdeling

Bæredygtigt Landbrug har gjort kommunerne opmærksom på forvaltningsretten, fordi regler ikke blev fulgt – og vi forbereder os nu på de næste skridt

Staten har en særlig pligt til at sikre borgernes adgang til domstolene

Straffet landmand nægtes retssag, selv om han intet forkert har gjort, skriver Bæredygtigt Landbrugs chefjurist – som også kritiserer Kammeradvokatens rolle i sagen

Vores vandplansag handler om gødning og krav om målinger

De manglende kemiske målinger er et væsentligt problem i forhold til gyldigheden af de danske vandplaner, fortæller Bæredygtigt Landbrugs chefjurist

Scroll to Top