Pas på vandet, Maria

Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening går tydeligvis mere op i at inddrage landbrugsjord end i at beskytte drikkevandet