Yes Minister – nu med vandplaner

Den populære tv-serie fra firserne løber for tiden igen over skærmen. Serien fremstiller på humoristisk vis, hvordan departementschefen manipulerer og udfører sin egen dagsorden, hen over hovedet og rundt om en naiv og udvidende minister.

Af Vagn Lundsteen

Serien minder om det, som vi oplever i de ministerier, som vi har kendskab til. Jeg er ked af at kalde vores miljøminister for naiv og uvidende. Desværre er det alligevel sådan, jeg oplever hende. Embedsværket har skylden for den manglende information. Ministeren for den manglende kritiske tilgang.

Seneste eksempel fra 17. december, med præsentation af de nyeste vandplaner. Ministeren udtaler at nu ”kan vi se lyset for enden af tunnelen” og ”mange års indsats for vandmiljøet begynder nu at give resultater”. Dette sagt i et år, hvor udfordringerne med iltsvind ikke har været større, de sidste 25 år. Gad vide hvem der har fortalt ministeren, at der ikke er problemer med vandmiljøet. 

Ministeren udtaler også at ”hun er den første minister i 30 år, der ikke skal gøre en yderligere indsats ”for” kvælstoftilførslen”. ’Nogen’ har fortalt ministeren, at det at landbruget har mere end halveret kvælstofudvaskningen har haft en positiv effekt på vandmiljøet. De har bare glemt at fortælle ministeren hvor? For det kan nemlig ikke dokumenteres, at have hjulpet et eneste sted. Det er rigtigt at for eksempel Roskilde fjord har fået det bedre. Det har bare ikke noget, at gøre med landbrugets kvælstof. For indholdet af kvælstof i Roskilde fjord, er præcis det samme som for 30 år siden. Nej det er en fosforreduktion på hele 93 procent, der er skyld i at Roskilde fjord har fået det bedre. 

Til gengæld skal ministeren have ros for en forøget indsats mod 350 årlige overløb fra rensningsanlæg, hvor der løber urenset spildevand direkte ud i vandløb og fjorde. Så mangler ministeren bare at stille krav til resten af de 5.000 overløbsanlæg.

Ministeren er også blevet fortalt, at vådområder hjælper på vandmiljøet. I stedet for at sikre at rensningsanlæggene renser spildevandet ordentligt, vil ministeren lave vådområder, hvor det urensede spildevand kan oversvømme landbrugs- og naturarealer med miljøfremmede stoffer og fosfor. Denne substans af kloakvand og toiletbesøg, skal husdyr og vilde dyr og fugle vade rundt i, med risiko for helbred og forplantningsevne. Det har ministerens embedsfolk fortalt ministeren er en god ide, til trods for at ministeren er minister for miljøet. Gad vide hvilke argumenter de københavnske embedsfolk har overtalt ministeren med. Ministeren er selv fra landet, hvorimod jeg tvivler på at embedsværket kommer ofte vest for Valby bakke. Som Venstres miljøpolitiske ordfører Henrik Høegh udtaler: ”der sidder ikke så mange i ministerierne, som har gummistøvler på”. 

Jeg vil anbefale miljøministeren, at få sig nogle nye embedsfolk. Nogen der ikke har deres egen politiske dagsorden. Nogen som fortæller ministeren sandheden. Nogen som fortæller ministeren, at det ikke hjælper på vandmiljøet, at fortsætte med at belaste danske landbrugsfamilier med verdens skrappeste og samtidig virkningsløse regler.

Vi kan ikke alle være eksperter på alting og godt for det. Men det må som minimum kræves, at en minister er udstyret med en kritisk sans og er i stand til at skelne mellem ret og vrang. Ellers ender ministeren som en parodi på ”Yes minister”. Og det er synd for hendes eftermæle. 

Vandløb nordjylland vandplaner

Scroll to Top