Vi trænger til en ministeriel forårsrengøring

Danske landmænd må reguleres fagligt og juridisk korrekt. Hvis det ikke sker snarest, vil bevidste fejl fra Miljøministeriet være skyld i at lukke flere ellers sunde bedrifter

justitiagris

Af Peter Rosendal, næstformand i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup ved Kolding

Det er bydende nødvendigt at stoppe den forfejlede regulering af landbrugserhvervet nu.

Erhvervet er i en særdeles vanskelig økonomisk situation. Der er dagligt landbrugsfamilier, som kæmper med økonomien for at klare dagen og vejen. De forfejlede grundvandsindberetninger og de mange restriktioner, landbruget er blevet pålagt pga. dem, gør situationen endnu mere uholdbar.

Ikke en retsstat værdigt

Danske landmænd må reguleres fagligt og juridisk korrekt. Hvis det ikke sker snarest, vil bevidste fejl fra Miljøministeriet være skyld i at lukke flere ellers sunde bedrifter. Det er ikke en retsstat værdigt. Men den nuværende forfejlede regulering af erhvervet er desværre ikke hverken den eneste eller den første.

Allerede omkring Grøn Vækst-planerne gik det helt galt. Ved fremlæggelse 2. december 2012 fortalte embedsmændene ikke, at landbruget allerede i 2010 var i mål med en kvælstofreduktion på 9.000 tons, som Danmark havde forpligtet sig til skulle være indfriet inden 2015.

Professor: Ministeriet fordrejer og misinformerer

Professor i Miljø- og EU-ret Peter Pagh har gentagne gange forklaret, at Miljøministeriet misinformerer og fordrejer, ligesom det er åbenlyst misvisende, hvad Folketinget og EU får af oplysninger fra den kant. Det var det også ved det samråd om grundvand og indberetninger til EU, der fandt sted torsdag d. 23. marts.

Bæredygtigt Landbrug har igennem flere år forsøgt at klarlægge Miljøministeriets forvaltning på nitratområdet og har igennem retssager, aktindsigt og diverse udtalelser fra tidligere ansatte været i stand til at dokumentere den manipulation, som også Peter Pagh påpeger.

Derfor opstod BL

Jeg har som landmand igennem årtier været vidne til, hvordan mit erhverv tidligere stiltiende har underlagt sig denne åbenlyse fejlfortolkning, uden at der blev reageret. Hvis der var blevet informeret, forklaret eller oplyst om det dengang til mig som landmand, ville organisationen Bæredygtigt Landbrug aldrig være opstået. Men ingen kæmpede landmandens sag, og derfor står vi nu her med frugten af den opståede protestorganisation, nemlig klarlægningen af Miljøministeriets snyderi.

Det må få konsekvenser i ministeriet NU. Ligesom de unødvendige restriktioner, landbruget er blevet pålagt, skal ophøre med det samme.

Scroll to Top