Lighed i godkendelser og sporinger

Spis økologisk og undgå sprøjterester, lyder et ofte gentaget råd. Så simpelt er det desværre ikke

Peter Bohsen

Af Peter Bohsen Jensen, Bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

I dansk økologisk produktion er omkring 40 sprøjtemidler godkendt, herunder det naturlige og meget giftige Pyrethrin udvundet af Chrysanthemum planten. Men Spinosad er eneste middel tilladt til økologi, som kontrolmyndighederne her i landet analyserer for i økologiske varer.

En nylig udkommet rapport fra EU kunne tyde på, at man burde analysere for flere midler også i Danmark – om ikke andet så af forsigtighedshensyn.

I EU-rapporten om fund af pesticider i fødevarer i 2017 fandt man 134 forskellige pesticider i økologiske fødevarer fra EU + Norge og Island mod 151 forskellige pesticider året før.

Der blev fundet kobber i 252 prøver, heraf 4 over grænseværdien. Fosetyl blev fundet i 58 prøver og spinosad i 51 prøver. Alt i alt blev der fundet rester af pesticider i 12,2 pct. af de 5.806 økologiske fødevarer, der indgik i kontrollen i EU i 2017. Dansk konventionelt dyrkede afgrøder ligger på samme lave niveau.

Over 88.000 prøver af fødevarer blev i 2017 analyseret for indhold af 800 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter. Der var nul fund i 54,1 pct. af prøverne. Der var fund under grænseværdien i 41,8 pct. af prøverne. I godt 4 pct. af prøverne var der fund over gældende grænseværdi.

Konklusionen må være: Der er ingen fare ved at spise europæiske fødevarer – og risikoen for overhovedet at få rester er mindst i danske fødevarer. Det er en meget glædelig konklusion.

Et ønske for fremtiden, hvor vi skal blive endnu bedre, er, at der bliver testet for alle de midler, der anvendes – også i økologien. Og at alle midler – også selvom det er grundstoffer og naturlige midler, som anvendes i økologisk produktion – undergår samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler.

2 kommentarer til “Lighed i godkendelser og sporinger”

  1. Torben Lindholst

    Er det et problem at der findes færrest pesticider i danske økologiske frugt og grønt, siden det ikke fremhæves.

  2. Man får let det indtryk at konventionel avler allesammen holder sig så nøje orienteret om detaljerne for brug af kobber i økologisk frugtavl at de ganske glemmer at der spredes mange ton tungmetaller og kloakslam på konventionelle marker hvor der gror mad til mennesker.

    Lige i den her sag forsøger den gode hr Peter Bohsen Jensen diskret at vende kikkerten forkert når han skal se på konventionelt landbrugs spredning af tungmetaller i naturen. Måske kunne TV seriens Father Ted’s forklaring hjælpe, se venligst følgende YouTube video:
    https://www.youtube.com/watch?v=vh5kZ4uIUC0

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top