Næstved Kommune igen på dybt (spilde)vand

Af Knud Jeppesen, landmand, Jelling

Næstved Kommune meldte 17. juli ud, at man frarådede badning ved en række badestrande, nemlig Bjørnebæk strand, Klinteby og Dragsbæk strande, der alle ligger vest for Karrebæksminde.

Både Sjællandske Nyheder (SN) og TV2 Øst bragte de ”grimme” nyheder fra Næstved Kommunes egen udlægning om, at ”forringet badevandskvalitet kan skyldes de meget kraftige regnskyl”. Ikke et ord om, at det skyldes et meget forhøjet indhold af E-coli og Enterokokker, altså tarmbakterier, i badevandsprøverne, og det derfor var direkte sundhedsskadeligt at bade de pågældende steder. Ikke et ord på Næstveds Kommunes facebookside for at advare strandgæster om, at de kan blive meget syge af at bade i andres afføring.

Hov, regnen kom først senere…

I prøven fra Klinteby var prøven for E-coli højere end 35.000 pr 100 ml (over målegrænsen), normalt er det under 15. Altså voldsomme mængder tarmbakterier. Og når Miljøstyrelsen oplyser, at 90% af bakterierne dør en ½ time efter, de kommer i havvand, skal der enorme mængder spildevand til for, at der kan findes så store mængder i prøverne.

MEN så hopper kæden helt af. Alle skriver ”det kan skyldes de kraftige regnskyl”, og det undskylder jo nærmest kommunens manglende styr på spildevand. Alle prøver er udtaget den 10. juli tidligt om morgenen, INDEN regnen kom! Ifølge DMI og andre kilder begyndte regnen først rigtigt midt på dagen den 10. juli – altså samme dag som prøverne var taget om morgenen. Så er det altså direkte usandt, når kommunen oplyser, at de høje forureninger skyldes kraftig regn!

Ikke en del af planen

Det er da tankevækkende, at NK-Spildevand har et udløb fra det gamle Vesterhave Renseanlæg lige ud for Vesterhave Strand, hvor der nogle år ”officielt” pumpes 100.000 tons urenset spildevand ud i Karrebæksminde Bugt. Spildevandet fra Vesterhave skal vel pumpes til renseanlægget på Næstved Havn, men der lukker man yderligere 200.000 tons urenset ud i Suså om året, så er det nok dumt at pumpe alt det fra Vesterhave ind til havnen for at blive lukket ud der. Så er det ”smartere” at lukke det direkte ud ved stranden og så håbe, at det ikke opdages!

Så mon ikke der er nogle spildevandstanke, der lige skulle tømmes ud, INDEN regnen kom, så der var plads i tankene, når nu den varslede regn kom. Godt nok uheldigt, at Eurofins lige kom og tog prøverne så tidligt om morgenen – det var nok ikke med i ”planen”.

Ulovlig udledning

I øvrigt har NK-Forsyning ikke de lovpligtige tilladelser til at udlede overløb af spildevand, som Næstved kommune har pligt til at udstede. Så der er tale om ulovlig udledning af spildevand fra det offentlige.

Men nu er der kommet nye prøver, og folk må gerne bade igen, og alle er glade. Men hvad med næste gang – det har jo INGEN konsekvenser, når ”nogen” lukker afføring i badevandet. Så næste gang det ”regner”, er det vel det samme – eller nærmere FØR det regner, må man så heller ikke bade? Hvor længe finder folk sig i risikoen for at skulle bade i naboens afføring?

(Indlægget er også sendt som læserbrev til dagbladet Sjællandske, der imidlertid har afvist at bringe teksten. Skribenten er æresmedlem af Bæredygtigt Landbrug og har givet tilladelse til, at teksten gengives på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside. BL-formand Peter Kiær har også skrevet om den pågældende sag, hvilket du kan forvisse dig om i linket herunder).

https://blb.dk/2023/07/naestveds-spildevandsforurening-skader-vandmiljoeet