Ny plantedækkebekendtgørelse er i strid med EU-retten

Fredericia, den 2. maj 2024

Revisionen af plantedækkebekendtgørelsen møder skarp kritik fra Bæredygtigt Landbrug fordi:

  • Den tilhørende miljøvurdering tilsidesætter viden om sæsonvariation
  • Den kan efter den nyeste tilgængelige viden øge udvaskningen
  • Og er derfor i strid med EU-retten.

Udkast til ny plantedækkebekendtgørelse, der netop har været i høring, får Bæredygtigt Landbrug til at påpege væsentlige faglige og juridiske mangler. Nikolaj Schulz, chefjurist hos Bæredygtigt Landbrug, udtaler: “De foreslåede ændringer tager ikke hensyn til vigtige videnskabelig viden om sæsonvariation i kvælstofudledning, hvilket gør bekendtgørelsen både videnskabeligt og juridisk meget tvivlsom“.

Undersøgelser fra Århus Universitet i 2023 har vist, at udvaskning af kvælstof fra marker med efterafgrøder er betydeligt større i foråret end marker for overvintrende afgrøder, og det er dårligt nyt for vandmiljøet. Men det kunne undgås ved, at danske landmænd fik pålagt færre efterafgrøder. “Denne viden burde have ført til en mere omfattende og korrekt vurdering af kravet til efterafgrøder, hvilket desværre ikke er tilfældet,” tilføjer Schulz.

Det betyder simpelthen, at når kravet om efterafgrøder skubber til landmandens markplan, så han bliver tvunget til et skifte fra vintersæd til vårsæd, vil det give øget udvaskning. 

Juridisk står plantedækkebekendtgørelsen også på gyngende grund. “Bekendtgørelsen overholder ikke EU’s klare krav om grundig og videnskabelig korrekt miljøvurdering – og det er gyldighedsbetingelser,” forklarer Nikolaj Schulz. Bæredygtigt Landbrug har allerede afgivet et kritisk høringssvar og opfordrer til, at bekendtgørelsen trækkes tilbage og revideres.

Det er afgørende, at Landbrugsstyrelsen indser alvoren af situationen og sætter fokus på en juridisk og faglig korrekt regulering af hensyn til vandmiljøet og danske landmænd,” slutter Nikolaj Schulz.

Bilag: