Unødvendig aftale: Det er en trist dag for landbruget

Danske landmænd bliver en del af et skræmmende eksperiment, som ingen andre lande har prøvet kræfter med. Det står klart, hvis man ser aftalen, som den grønne trepart fremlagde ved en pressemøde mandag aften.

– Vi mener, at aftalen er rent bureaukrati, som er unødvendig. Vi anerkender, at der er et klimaproblem, og dansk landbrug vil være med til at løse det. Men vi mener ikke, at denne aftale vil løse problemerne, for den vil stikke en kæp i hjulet på landbrugets grønne investeringer, siger Peter Kiær, som siden mandag aften har udtalt sig til en række medier, hvor han sætter ord på Bæredygtigt Landbrugs holdning til den fremlagte aftale.

I aftalen er der lagt op til, at der skal udtages cirka 400.000 hektar landbrugsjord, hvilket vil få store konsekvenser for den enkelte landmand. Men udtagningen vil også påvirke den danske fødevareproduktion, som vil blive mindre i fremtiden.

– Det er ikke lang tid siden, at vores statsminister italesatte vigtigheden af fødevareforsyningssikkerheden. Derfor giver det absolut ingen mening, at vi skal mindske den danske produktion. Samtidig er danske landmænd blandt de bedste til at producere klimaeffektive fødevarer, og det skal vi kunne blive ved med, siger Peter Kiær og fortsætter:

– Derfor er vi nu i gang med at kigge længere ind i aftalen for at kunne påvirke processen bedst muligt frem mod, at aftalen skal forhandles i Folketinget. Vi vil gøre vores for at komme med konstruktive indspark, som skal sørge for, at der i sidste ende lander en aftale, som landbruget også kan se sig selv i – og som i sidste ende faktisk vil hjælpe klimaet.

Bæredygtigt Landbrug har ikke været en del af trepartsforhandlingerne og står altså ikke bag aftalen. Derfor har vi selvsagt bekymringer, frustrationer og spørgsmål, som vi den kommende tid skal forsøge at afdække.

– Vi er for eksempel betænkelige ved afgiften, fordi den kan være konkurrenceforvridende og dermed stride mod statsstøttereglerne. Heldigvis er der indskrevet, at det skal efterprøves ved EU-Kommissionen, siger Peter Kiær.

Bæredygtigt Landbrug vil inden for den nærmeste fremtid indkalde medlemmerne til et medlemsmøde på teams, hvor vi vil orientere nærmere om aftalen, og hvordan vi mere konkret forholder os til den.