Danmark er som det eneste land i mål med kvælstofreduktion 

Af Louise Hahn Bjørnsen, faglig konsulent hos Bæredygtigt Landbrug, Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia 

Ifølge den nyeste rapport fra 2023 af Helsinki Kommissionen (HELCOM), så har Danmark reduceret den totale kvælstofudledning til Østersøen og tilstødende farvand med mellem 19 og 49 procent. Danmark har formået at reducere udledningerne mest og herigennem opnået sine reduktionsmål. Gode nyheder i ellers dystre vurderinger og fremtidsforudsigelser. Danmark danner med sin geografiske placering prop i Østersøen, hvorfor kvaliteten af vores havmiljø afhænger af de andre tilstødende landes reduktion. 

HELCOM opstod i 1974, da flere lande indså nødvendigheden af tværgående samarbejde for at udvikle handlingsplaner til at tackle udfordringer som forurening, eutrofiering og klimaændringer. Udfordringer som ikke lader sig påvirke af landegrænser, hvorfor Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen, Rusland og Sverige gik sammen og dannede HELCOM. Østersøens tilstand gør HELCOM mere aktuel end nogensinde. HELCOMs eksistensberettigelse ligger i opnåelsen af reduktionsmålene for Østersøen, så hvad er strategien for overlevelse af Østersøen? Kun Danmark leverer. 

Opnåelsen af reduktionsmålene må ikke være en sovepude for Danmark. For at få et fingerpeg om, hvilke udledninger fremtiden bringer fra dansk side, kan vi tage en tur mod strømmen og tage et kig ind i landet. ODA-FOR-ALLE er en database med målinger fra forskellige målestationer rundt om i danske vandløb, hvoraf de fleste har logget data fra de seneste 20 til 30 år. Målingen startede dog tilbage i 1960erne. Målingerne viser, at kvælstofudledningen er støt faldende – og heldigvis oplever vi nu nogle af de laveste koncentrationer af kvælstof i de danske åer og vandløb, og langt under grænseværdien ifølge EU’s vandrammedirektiv. Vandløbene løber ud i vores fjorde og havet, hvor det møder kommunalgodkendte udledning af renseanlæggenes spildevand og andre af Miljøministeriets godkendte udledninger. 

Fjordenes økologiske tilstand er dog en trist historie, som bl.a. omhandlede Kertinge Nor og Mariager Fjord. Her har renseanlægget i hhv. 1989 og 2022 ændret procedurer, og udledningen ledes nu ud i havet, i stedet for i fjordene; men er problemet dermed løst eller flyttet? Efter fem år kunne man begynde at se forbedringerne for Kertinge Nor, og det bliver spændende at følge indvirkningen på Mariager Fjord. 

Oplandet kan ikke arbejde alene. Vi må alle stå op og fjerne sovepuden. Rigsrevisionen har allerede forsøgt med et wake-up call i februar 2023 med kritik af Miljøministeriets ageren, men havets minister og kollegaer i HELCOMs medlemslande virker til at sove tungt.