Drikkevand “hul i røret”

Af Thomas Jensen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Tarmvej 57, 6880 Tarm

Vi har været til Folkemødet, hvor vi fik bekræftet af Danske vandværker, at vandværkerne selv har brugt Prefix, et ukrudtsmiddel, der er brugt direkte ovenpå vandværkernes egne boringer i alt for mange år, skriver bestyrelsesmedlem Thomas Jensen.

Herved har vandværkerne selv forurenet boringerne, som har vist sig ved fund af betydelige koncentrationer af BAM, et nedbrydningsprodukt fra Prefix. Prefix er aldrig blevet brugt på den dyrkede landbrugsjord.

Forsyningsselskaberne, der pumper vandet, har holdt det indhegnede område omkring boringerne utrolig rent med Prefix igennem rigtig mange år. I regnvejr løber Prefix rester direkte ned i drikkevandet, sammen med evt. rester af døde mus som giver coli i vandet, derfor har mange også prøvet at måtte koge vandet pga. colibakterier.

Utætte boringer truer drikkevandet

Vi får aldrig rent drikkevand i DK når mange drikkevandsboringer, der er lavet mellem 1960 og til 1996 er lavet med fejl. Først er der lavet et borehul dernæst er plastrør der er skruet sammen sænket ned i borehullet. For at rørene ikke skal gå fra hinanden, har de fået 4 skruer. Disse skruer forsvinder efter nogle år, og så er boringen fuld af huller. Dvs. at der er åbent fra jordoverfladen direkte ned i drikkevandet. Derefter er borehullet fyldt op med sand rundt om borerøret. Det er en kæmpefejl da overfladevand kan løbe i sandet ned langs borerøret og ned i drikkevandet.

Meget forurening skyldes netop utætte boringer, uanset om skatteyderne så skal betale for at købe al landbrugsjord i Danmark og Tyskland, så bliver drikkevandet aldrig rent af den grund.

Hvis vi skal have rent drikkevand, så skal vi have renoveret drikkevandsboringerne nu.

Det dur jo ikke, at der findes boringer i byerne, hvor forurening igennem mange år løber ned i de defekte boringer. Hvordan i alverden kan der komme colibakterier og rester fra bildæk ned i drikkevandslagene hvor det tager ca.100 år at komme ned?   

Svaret er, at det kommer ned med overfladevand når det regner og vand fra de øverste lag trænger ned i sandet og ind i hullerne fra de manglende skruer.

Inden forsyningsselskaberne og embedsmændene skal til at tage landbrugsuddannelsen, da de jo snart bliver de største jordbesiddere i DK, skal vi vist først tænke os lidt om. Skatteydernes penge der burde gå til skoler og hospitaler bliver nu brugt forkert på at købe landbrugsjord.

Problemet er utætte gamle boringer og ikke andet. Forsyningsselskaberne og DSB har været rigtige dygtige til at bruge Prefix til at fjerne græs og ukrudt omkring boringer og jernbaner igennem rigtig mange år. De skader ser vi nu i nogle drikkevandsboringer.

Vi vil have rent vand og vi har passet på vandet under markerne, så det er vel også derfor vandværkerne nu kommer ud på landet og finder rent vand når de gamle boringer er forurenet i byerne.

Vandværker kom nu ind i kampen og erkend de skader i har lavet gennem mange år.