Landbruget fortrænger fossile energikilder

At udvikle landbruget med respekt for den animalske produktion gavner også klimaet, understreger Bæredygtigt Landbrugs faglige specialist

Viden om PFAS

Bæredygtigt Landbrugs faglige specialist klæder dig hermed på til diskussionerne om PFAS i bl.a. planteværnsmidler

Vådlægning kan øge metanudslip 

Bæredygtigt Landbrugs faglige specialist sætter spørgsmålstegn ved det klimarigtige i at udtage lavbundsjord

PFAS og planteværn

I den seneste tid har der været meget medieopmærksomhed omkring PFAS-stofferne. Og flere har påpeget, at der også er PFAS i sprøjtemidler. Det er der. Men ikke de typer, der ikke nedbrydes og som kaldes evighedskemikalier. Anne Smet Andersen, cand.scient. i kemi og biologi, og faglig medarbejder ved Bæredygtigt Landbrug, giver her en kort introduktion til området

Vandplanernes blinde øje

Der er stadig for ensidig fokus på kvælstof fra landbruget, forklarer Bæredygtigt Landbrugs faglige specialist

Modeller er for usikre

Miljøbeslutninger skal baseres på målinger, ikke på usikre modeller og beregninger – skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige specialist

Scroll to Top