En snaps til otte mia. kr.

Nogle planer er ifølge direktør i Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup, alt for dyre i forhold til gevinsten

Overlap, udvaskning, udledning…

…tre begreber, som man skal have helt styr på for at kunne forstå økonomien i kvælstofmålene!

CO2-udfordringen – helt enkel, og alligevel ikke…

Hvis bare bønderne kunne godskrives for afbrænding af biomasse, kunne erhvervet såmænd godt løse udfordringen, skriver Bæredygtigt Landbrugs direktør

Pesticiderne i drikkevandet betyder intet for din sundhed

Omregner man danskernes indtag af pesticider og nedbrydningsprodukter gennem drikkevand, så svarer det til få milliliter alkohol til deling mellem 5,8 mio. mennesker om dagen

Moderne pesticider er ikke problemet – det er gamle punktkilder

Det er gamle nedgravede pesticider, der bliver fundet i drikkevandet – og dén politik har skabt omkring 100.000 pesticidforureninger i Danmark, skriver Bæredygtigt Landbrugs direktør

Jorden kalder Christiansborg

Nej, vi kan ikke reducere kvælstofudledningen så kraftigt, som der lægges op til, hvis der stadig skal være produktionslandbrug i Danmark. Sådan skriver Bæredygtigt Landbrugs direktør, som også kritiserer ministeriets kreative talmagi…

Scroll to Top