Lav dog en saglig klimaafgift

En CO2-afgift på fødevareproduktionen er skadelig ud fra enhver synsvinkel, uanset om vi taler om klima, beskæftigelse eller økonomi

Iltsvind i danske farvande skyldes ikke dansk kvælstof

De pågældende farvandsområder er domineret af afløbet fra Østersøen med spildevands-input fra 100 mio. mennesker, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

Er klimaloven da vigtigere end klimaet?

Politikere og “eksperter” løber i vejen for en reel klimaindsats, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver

Debatten om en klimaafgift fortjener sagligt og videnskabeligt fokus

CO2-afgiften er et resultat af den klimalov, der åbner for kreativ bogføring i klimaregnskabet, skriver Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver i Weekendavisen

Dumt at lægge CO2-afgift på fødevareproduktionen

Hvis afgiften så i det mindste gjorde noget godt for klimaet, men det er heller ikke tilfældet, forklarer Bæredygtigt Landbrugs faglige rådgiver i Jyllands-Posten

Uklogt budskab fra en vismand

Vil man ødelægge dansk fødevareproduktion og samtidig forøge den globale udledning af klimagasser, skal man følge ”vismandens visdom”

Scroll to Top