Energi

Vi skal som samfund have fokus på vedvarende energikilder, idet vi ser ind i et voksende behov for energi frem mod 2030, og med et begrænset areal til opførelse af nye VE-kilder som solceller og vindmøller er det nødvendigt også at kigge på el fra andre fossilfri kilder såsom Biogas og moderne A-kraft.
Udviklingen inden for atomkraft går stærkt, og teknologien har rykket sig markant især gennem de sidste ca. 15 år

Viden