Grundvand

Grundvand er en vigtig ressource for drikkevand og økosystemer. Beskyttelse af grundvandet er afgørende for at sikre rent drikkevand og forhindre forurening. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er zoner omkring drikkevandsboringer, hvor særlige restriktioner gælder for at minimere risikoen for forurening. BNBO sikrer, at aktiviteter som landbrug, industri og byggeri ikke truer grundvandets kvalitet, hvilket er essentielt for bæredygtig vandforvaltning.