Jordens frugtbarhed

Jordens frugtbarhed er afgørende for landbrugsproduktion og økosystemers sundhed. Frugtbar jord indeholder de nødvendige næringsstoffer, organisk materiale og mikroorganismer, der understøtter plantevækst. For at opretholde og forbedre jordens frugtbarhed er bæredygtige landbrugspraksisser som kompostering, afgrøderotation og minimal jordbearbejdning vigtige. Beskyttelse mod erosion, forurening og udtømning af næringsstoffer sikrer langvarig produktivitet og sundhed i jordøkosystemerne.