Næringsstoffer

Næringsstoffer som nitrogen og fosfor er essentielle for plantevækst og landbrugsproduktion. Imidlertid kan overskud af næringsstoffer fra gødning og spildevand forurene vandmiljøet, hvilket fører til problemer som eutrofiering og iltsvind i søer, vandløb og kystnære områder. Bæredygtig forvaltning af næringsstoffer indebærer præcis dosering og effektiv udnyttelse i landbruget samt rensning af spildevand for at beskytte miljøet og sikre sunde økosystemer.