Klimavision 2030

"Klimavision 2030" fra Bæredygtigt Landbrug præsenterer en ambitiøs plan for at styrke Danmarks landbrug mod globale klimamål. Ved at øge anvendelsen af vedvarende energikilder som sol, vind og biogas, sigter dansk landbrug mod at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer inden 2030. Visionen inkluderer også brug af moderne atomkraft for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter elektricitet.

Rapporten fremhæver vigtigheden af forskning og udvikling i nye teknologier, såsom præcisionslandbrug og klimavenlige dyrehold. Ved at integrere den nyeste videnskabelige forskning og EU’s Farm to Fork-strategi, dokumenteres effektive klimaforanstaltninger for at nå Klimavision 2030.

Med den forventede globale befolkningsvækst og stigende fødevarebehov, er dansk landbrug klar til at producere på den mest klimavenlige måde. Visionen understreger nødvendigheden af globalt samarbejde for at opnå klimamålene og beskriver vejen til en reduktion af landbrugets emissioner med 8,6-10,7 millioner tons CO2e inden 2030.

klimavision-2-image