Ny Orientering fra Bæredygtigt Landbrug: Kritik af CO2-afgift og Grøn Omstilling

Bæredygtigt Landbrug er imod en CO2-afgift på biologiske processer og kritiserer aftalen om et "Grønt Danmark" for at skabe unødvendigt bureaukrati uden væsentlig klimaeffekt. De advarer om, at fødevareproduktion kan flyttes til lande med lavere miljøstandarder, hvilket skader klimaet. Planer om at omdanne store landbrugsarealer til vådområder og skove vil ifølge dem have negative konsekvenser for fødevareproduktionen. De opfordrer til brug af ny forskning og bedre klimavirkemidler for at nå 2030-målene effektivt.

ORIENTERING fra Bæredygtigt Landbrug 2024