Svarerrapport på usikre præmisser –  

Spørgsmålet er: Overvurderes betydningen af landbrugets metanudledning?  

På med ja-hatten: Lysninger mellem negative klimahistorier 

Det danske skovareal er fra år 2000 til 2022 øget fra 486 tusinde hektar til 643 tusinde hektar. Det er glædeligt, så vi skal huske, at der blandt de negative klimahistorier findes positive historier som denne, skriver vores faglige konsulent

Ny forskning viser, at landbruget har lavere klimabelastning end hidtil antaget 

Der er stor usikkerhed ved indberetninger af landbrugets udledning af lattergas fra kvælstof i handelsgødning – og den usikkerhed er ganske betydelig, skriver vores faglige konsulent.

Internationalt samarbejde nødvendigt imod iltsvind. 

Det er at stikke blår i øjnene på folk, når forskere og interesseorganisationer påstår, at 25 procent reduktion af dansk landbrugsareal løser iltsvindproblemerne i de danske farvande. For det er ikke tilfældet, skriver vores faglige konsulent

Julegaver til både finansministeren og klimaministeren 

Ny forskning har bevist, hvad Bæredygtigt Landbrug har sagt hele tiden, at andelen af kulstofrige lavbundsjorde er sat for højt. Det må have konsekvenser for udtagningen og glæde nogen, funderer vores faglige konsulent Jens Lund-Pedersen over.  

Landbruget når klimamål 2030 – men det kræver politisk arbejdsro

Bæredygtigt Landbrugs faglige konsulent tager her udgangspunkt i det internationale klimapanels seneste rapport – og peger på de mest omkostningseffektive tiltag

Scroll to Top