Natur og biodiversitet

Natur og biodiversitet omfatter mangfoldigheden af liv på Jorden, fra økosystemer og arter til genetisk variation. Denne biodiversitet er afgørende for økosystemernes sundhed og stabilitet, da den sikrer modstandsdygtighed mod miljøændringer og sygdomme. Bevaring af naturen og dens biodiversitet er vital for menneskers overlevelse, da det sikrer rene vand- og luftressourcer, fødevarer og medicin. Trusler som habitatødelæggelse, forurening og klimaforandringer kræver målrettede indsatser for at beskytte og genoprette naturlige miljøer.