Nytårsudtalelse ved formanden

Nytårsudtalelse ved formand Christian Castenskiold

Nytårshilsen fra Landsforeningen for Bæredygtigt
Landbrug.

Her til nytår er det 9 måneder siden, at den nye Landsforening
for Bæredygtigt Landbrug blev etableret. Det har været et
spændende, udfordrende og travlt år.

Vores konference om Vandmiljø på Christiansborg i oktober var en
stor succes og virkelig spændende. Der blev, af forskere og
fagfolk, fremlagt synspunkter og viden om påvirkning af
vandkvalitet, næringsstoffer og iltsvind der stiller spørgsmål til
den sædvanlige opfattelse om emnerne. Ikke mindst den almindelige
økonomiske situation tilsiger at vi skal sikre os hvorvidt den
nuværende viden om sammenhænge, er den rette og/eller
tilstrækkelige, for at miljøindsatsens meget store omkostninger
bringer de ønskede resultater. Vi har et stort ønske om at man vil
gøre en stor og dybdegående indsats for, at frembringe yderligere,
og evt. ny, viden der gør at den rigtige indsats fremmes.

I forbindelse med Grøn Vækst påpegede vi de økonomiske
konsekvenser som er meget højere end politikerne indikerede. I
debatten med fødevareministeren og møderne med hans embedsmænd
gjorde vi rede for de punkter hvor ministeren imødegik os.

Også Vandplanerne er en af de meget store udfordringer der er i
gang. Er det rimeligt og demokratisk korrekt, at det er så enormt
og krævende stof, at det er en ualmindelig tung opgave for den
enkelte landmand at skabe sig sikkert overblik over konsekvenserne
på egen bedrift? Vi har på vores hjemmeside lagt en formular, til
almindelig anvendelse, hvor man, som ejer, pålægger kommunen at
opfylde sin oplysningspligt, og redegøre for konsekvenser på ens
ejendom.

Vi har indgivet høringssvar og bemærkninger til
Gødningsbekendtgørelsen, “Grøn Vækst-lovpakken”,
Drikkevandshandlingsplanen og forbereder indsigelse til
Randzoneloven og vandløbsloven her i januar.

Da direktøren for Danmarks Naturfredningsforening ikke ville
dokumentere sin påstand om at landbrugets skyld i de sidste års
lukning af mange hundrede boringer pga. planteværnsmidler anlagde
vi sag, for at få den rette sammenhæng bragt frem. Det er meget
langsommeligt og kan tage mere end et år. Vi mener dog at det er
nødvendigt at sådan udokumenteret påstand ikke får lov at stå
uimodsagt.

Bæredygtigt Landbrug har, udover talrige pressemeddelelser,
skrevet 30 læserbreve og artikler, samt været i landsdækkende og
lokale tv kanaler med vore budskaber. Med næsten 4000 artikler om
foreningen på Google, må man sige at vi er kommet godt ud i
mediebilledet.

Der har været holdt en meget lang række møder med politikere,
embedsfolk, forskere, interesseorganisationer, journalister m.m.
Det har været udbytterigt at frembringe synspunkter, drøfte
holdninger og også nå frem til enighed og forståelse på nogle
punkter. Vi har skrevet læserbreve sammen med politikere og søgt
samarbejder hvor vi kunne for at bringe vores synspunkter frem. Et
spændende, stort og fortsat krævende arbejde.

Slutteligt fik vi igangsat vores kampagne Bæredygtige Holdninger
ved årets afslutning, samtidigt med at “valgkampen” gik i gang. Det
bliver en spændende tid.

Vi takker for de mange tilkendegivelser, fra Billund til Borgen,
om at Bæredygtigt Landbrug har rykket på tingene og gjort en
forskel. Vi glæder os til at fortsætte.

Til alle vore medlemmer, sympatisører, samarbejdsrelationer og
opponenter siger vi tak for det første år med ønsker om et
konstruktivt og opbyggeligt nytår til alle.

Christian Castenskiold
Formand

www.baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top