Store forskelle på rammevilkår mellem Danmark og Slesvig

Den socialdemokratiske folketingskandidat Palle Graversgaard er sammen med en planteavlskonsulent og to danske landmænd nået frem til, at de samme EU-regler praktiseres på vidt forskellig måde på hver sin side af den dansk-tyske grænse. Miljøkrav og udmøntning af vandplanerne skal være ens for de danske og nordtyske landmænd

Store forskelle på rammevilkår mellem Danmark og
Slesvig

Den socialdemokratiske folketingskandidat Palle
Graversgaard er sammen med en planteavlskonsulent og to danske
landmænd nået frem til, at de samme EU-regler praktiseres på vidt
forskellig måde på hver sin side af den dansk-tyske grænse.
Miljøkrav og udmøntning af vandplanerne skal være ens for de danske
og nordtyske landmænd

 

Der er en noget usædvanlig sammensætning af personer, der i regi
af Bæredygtigt Landbrug – Jylland Syd har analyseret konsekvenser
af vandplaner og miljøkrav for de sønderjyske landbrug.

Analysen er udført i en arbejdsgruppe med Palle Graversgaard,
miljøbiolog og socialdemokratisk folketingskandidat i
Tønderkredsen, chefkonsulent for planteavl Helge Lorenzen fra
LandboSyd og to landmænd, Hans Henrik Pørksen med landbrug i såvel
Danmark som Tyskland og Jørgen Jørgensen med landbrug i
Danmark.

Det klare resultat af analysen er, at de var helt enige om, at
rammevilkårene for landbruget er meget forskellige fra Slesvig til
Sønderjylland – og i det hele taget mellem Danmark og Tyskland til
stor skade for det danske samfund uden, at vi får et tilsvarende
bedre miljø i Danmark.

– Arbejdet med vandmiljøplanerne for vores område bør samordnes
med tyskerne, og landmænd og landboorganisationer i vores område
tages med på råd, fastslog Palle Graversgaard.

Han pegede på, at det er en nødvendighed for at skabe vækst og
udvikling af landbruget i Danmark.

Den holdning bakkede såvel Helge Lorenzen som de to landmænd
op.

 

Helt forskellige miljøforanstaltninger

Helge Lorenzen fremhævede, at der er helt forskellige krav til
reduktion af udledningen af kvælstof i Danmark og Tyskland –
kravene er meget større i Danmark.

– Det har store konsekvenser for det danske landbrugs
omkostninger og fører til, at det mister sin konkurrenceevne,
konstaterede han.

Han påpegede, at der slet ikke foreligger beregninger af dels
miljøeffekterne af de skrappere danske krav og dels af de
samfundsmæssige konsekvenser.

– Hvis den foreslåede lovgivning vedtages, bliver det meget dyrt
for det danske samfund, konkluderede han.

 

Konsekvenser på bedrifterne

Jørgen Jørgensen fra Skovhave I/S viste et regneeksempel på,
hvad Grøn Vækst i den nuværende udformning koster på den bedrift,
han er medejer af.

– Det siger sig selv, at vi står med et stort problem, hvis
vores indtjening går ned med 596.074 kroner pr.
år, påpegede han.

Han efterlyste, at danske landmænd bliver ligestillet med deres
kollegaer i de øvrige EU-lande – og således også landmændene lige
på den anden side af grænsen.

Hans Henrik Pørksen påviste, hvordan ansøgninger om udvikling af
hans landbrug i Danmark er nærmest umulige at få færdigbehandlede,
mens det tager meget kortere tid i Tyskland og koster langt mindre
i gebyrer.

– I Tyskland er kravene om bræmmer ned til vandløb nu kun en
meter, hvor de før var syv meter.

– Der er heller ikke store afgifter på planteværn, og
gødningsnormerne er langt højere for blot at nævne et par
forskelle, sagde han.

 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Peter Jørgensen

Mobil 20 29 13
60     E-mail: bistoft@skovhave-is.dk
HelgeH

Scroll to Top