Henrik Zobbe: Landbruget skal bruge en langsigtet plan

Uanset om en kommende regering bliver rød eller blå, så skal landbruget ifølge Henrik Zobbe finde ud af, hvilke reformer der skal til, for at landbruget også i fremtiden er en vigtig faktor i dansk økonomi.

KøerLandbruget har ikke været
meget i vælten under valgkampen, og spørger man Henrik Zobbe,
institutleder på Fødevareøkonomisk Institut, så er forklaringen
simpel:

Der er ikke mange landmandsstemmer tilbage. Landbruget hører
nu under “erhverv”, når politikerne udtaler sig om landbruget,

siger Henrik Zobbe til www.baeredygtigtlandbrug.dk

Der har været enkelte positive politiske tilkendegivelser
vedrørende landbrugets aktuelle problemer med vejret, men ellers
har landbruget ikke fået mange pæne ord med på vejen de seneste tre
uger.

Vi har sidst i valgkampen hørt en meget negativ klang, når
det har handlet om landbruget. Sagen med sprøjtemidler i
drikkevandet har givet omtale – men dårlig omtale,”
fortæller
Henrik Zobbe.

Fra både venstre og højre side af Folketingssalen har der været
krav om øget kontrol med landbrugets forbrug af sprøjtegifte.
Senest, da miljøminister Karen Elleman på tv bedyrede, at nu skal
der sættes strammere rammer for pesticideforbruget, da landbruget
ikke selv har formået at reducere brugen de senere år. Men der er
positive historier at komme ud med. Men der mener Henrik Zobbe, at
landbruget har sovet i timen.

“Landbruget skulle have gjort meget mere opmærksom på, at
man har været relativt stabile under krisen, da landbrugsprodukter
er en nødvendighedsvare. Den økonomi, der kommer ud af landbruget,
er stabil – også i krisetider.
Alle skal jo spise,
forklarer Henrik Zobbe.

Nu gælder det fremtiden

Uanset om en kommende regering bliver rød eller
blå, så skal landbruget ifølge Henrik Zobbe finde ud af, hvilke
reformer der skal til, for at landbruget også i fremtiden er en
vigtig faktor i dansk økonomi.

“En kommende regering skal skynde sig at sætte sig ned og
tænke sig godt om. Landbrugets situation skal analyseres grundigt,
og så skal der skabes en langsigtet plan for fødevareproduktionen,”
siger Henrik Zobbe.

Henrik Zobbe byder også en Landbrugskommission velkommen, for
der er brug for, at man kigger grundigt på, hvordan man bedst
muligt laver en plan, der kombinerer økonomisk og miljømæssig
bæredygtighed i fødevareindustrien. Vi skal ifølge Henrik Zobbe
have en gennemarbejdet national plan for, hvordan vi kan sikre
stabilitet fremad.

Henrik Zobbe, institutleder ved Fødevareøkonomisk
institut, er en af paneldeltagerne ved Stormødet i Vejen den 20.
september.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

 

 

Scroll to Top