Mia. erstatning til landmændene

Kæmpe erstatninger på vej til landbruget efter Miljøministeren holder kommunerne ansvarlige for den dårlige vedligeholdelse af danske vandløb.

Mia erstatning til landmænd i vente
Ko500

Mange fødevareproducenter har fået nok – andre truer med
at flytte

Der åbner sig nu en gylden mulighed for de fødevareproducenter,
som er blevet hårdt ramt af oversvømmelserne for at de kan få
økonomisk erstatning fra kommunerne for tabte indtægter.

Miljøminister Karen Ellemann (V) har i en endnu ikke
offentliggjort skrivelse til samtlige kommuner gjort opmærksom på,
at de bønder, som har haft økonomiske tab, fordi deres marker er
blevet oversvømmet på grund af kommunens dårlige vedligeholdelse af
åer og vandløb, kan anlægge sag mod kommunerne om økonomiske
erstatning.

For øjeblikket står mange tusinde hektar under i vand, og
kommunen kan derfor regne med erstatningskrav i mia.
størrelsen.

I forbindelse med de retssager, som Bæredygtigt Landbrug
anbefaler lodsejerne at føre mod kommunerne for dårlig
vandløbsvedligeholdelse, er foreningen blevet opmærksom på, at
mange lodsejere har en retshjælpsforsikring tilknyttet den
almindelige landbrugsforsikring. Typisk er der tale om en
selvrisiko. Den ligger dog inden for tabet fra en til to
hektar.

Bæredygtigt Landbrug anbefaler alle, der har en
retshjælpsforsikring om at kontakte en kvalificeret advokat.
Advokaten tager kontakt til forsikringsselskabet og sikrer, at
forsikringen dækker omkostningerne til sagen mod kommunerne.

Har fået nok

“Nu har jeg snart fået nok og overvejer derfor alvorligt at
dreje nøglen om, og stoppe som fødevareproducent. Men det kræver at
kommunen køber min jord, og så må de gerne for min skyld lave den
om til natur.  Når jeg har fået pengene flytter jeg til
Tyskland for at forsætte, som fødevareproducent.”
Det siger
Hans Henrik Pørksen, Skærbæk, som for øjeblikket har 70 HA, som
står under i vand.

Han tilføjer: “I Tyskland, hvor jeg allerede har 2000
HA har jeg ingen problemer, fordi de tyske myndigheder i modsætning
til de danske vedligeholder vandløbene. Jeg har op til flere gange
klaget til Skærbæk kommune, men de svarer bare, at regulativerne på
vandområdet er overhold til punkt og prikke.”

Tak og farvel

Mogens9
Oversvømmet å, Veksø

Landmand Mogens Pedersen, Veksø kastede håndklæde i ringen i
mandags, efter at have været landmand i langt den største del
af sit 65-årige liv.

Det er langt fra første gang, at hans marker er oversvømmet, men
denne gang er det så voldsomt, og hans dyr er samtidig blevet
alvorligt syge af drikke vandet på markerne, som er blandet med
spildevand fra kommunens rensningsanlæg. Yderligere har han også 25
HA græs og 15 HA korn, som står under i vand.

“I hele mit liv har jeg været med til at skabe produktion og
arbejdspladser, men nu har jeg fået nok, fordi bureaukraterne i
kommunen, er mere optaget af vådområder end arbejdspladser,”

siger han.

Mogens Pedersen frygter, at nogle af køerne vil drukne. Jeg kan
lige se ryg og hoved på køerne, når de går gennem de møgbeskidte
vand, slutter han.

Af Justinus
Johannesen, jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

 

 

 

Scroll to Top