Sprøjtemidler i vandboringer

Sprøjtegift i danske vandboringer har igen taget overskrifter på tv og i aviser, men sagligheden mangler.

Fund af sprøjtemidler i vandboringer
Vandboring, Kattrup Gods500_200

Pesticider i grundvandet – og det, der er meget
værre

Igen i den forløbne uge og senest søndag aften har vi oplevet
politikere og organisationer udtale sig om lukkede boringer, der
ifølge disse skyldes landbrugets “sprøjtegift”. Det er de samme
historier, der hives frem igen og igen. Det er ikke lykkedes, at
slå dem ihjel endnu. Det skal nok lykkes, for vi konfronterer
kilderne hver gang.

Sagen er den, at det er ca. 5 boringer og max. 20, der de sidste
5 år, er lukket på grund af pesticider. Ingen af disse, skyldes
lovlig og retmæssig anvendelse af nutidens pesticider. Det er
fakta. Vi har igen henvendt os til TV2-redaktionen, for at få den
til at bringe en berigtigelse. Det vil de ikke, men vi tror, at de
tænker sig om en ekstra gang, inden de fortsat bringer
udokumenterede påstande.

I forbindelse med søndag aftens historie vil vi have taletid hos
DR-Nyheder. Vi fastholder, at ingen fødevareproducent har lyst til
at bruge pesticider, med risiko for forurening af drikkevandet.

Langsommelighed i Miljøstyrelsen i godkendelsen af nye
risikofrie midler, lader vente på sig. Derfor har bentazon været på
markedet alt for længe. Men hos Landsforeningen for Bæredygtigt
Landbrug, fastholder vi, at danske fødevareproducenter har handlet
i god tro, når vi har benyttet et helt legalt sprøjtemiddel på vore
marker.

De store vandværker har en skjult dagsorden

Problemet er ikke de få steder, hvor der er målt et
pesticidindhold over 0,1 mikrogram/liter. Problemet er et helt
andet. Og det er en debat, som vi er nødt til at tage, uanset hvor
uhyggelig den er.

Jo dybere vandværkerne henter deres drikkevand op fra, jo højere
er indholdet af arsen. Arsen er et naturligt forekommende mineral i
jorden. Arsen er selv i meget små mængder dødelig giftig og
kræftfremkaldende.

Se Arsenik! http://www.geologisknyt.dk/index.php?id=527
.

Arsen er tusinde gange giftigere end de pesticider, som vi
bruger i landbruget. Trods det er grænseværdien på 5 mikrogram,
altså 50 højere grænseværdi end for pesticider. Det er der en god
grund til. Hvis grænseværdien var tilsvarende pesticider, ville
dansk drikkevand ikke være lovligt at drikke og boringerne ville
blive lukket.

Det ved de store vandværker godt. Det er spørgsmål om tid, før
man politisk bliver påkrævet at rense drikkevandet. Ikke for at
rense vandet for pesticider, men for at fjerne arsen. Så vil det
være behændigt, hvis man kan give landbruget skylden. – igen!

Af Vagn Lundsteen, vtl@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top