Kristian Jensen: Vandmiljøplanerne kræver kraftigt eftersyn

Kristian Jensen (V) vll arbejde for nye klassificeringer af vandløb, og han mener, at kvælstofreduktionen fra tidligere initiativer nu for alvor viser sin virkning.

Vandløb_500_200

Reduktionerne af kvælstof er større end
tidligere

Der skal ske markante ændringer i det nuværende udkast til
vandmiljøplanerne inden Venstre kan godkende dem.”

Det siger Kristian Jensen, gruppeformand i Venstre til
Bæredygtigt Landbrug.

Han tilføjer, at det ikke er muligt præcist at beskrive, hvordan
vandløbsklassificeringen skal ændres. Vi ved på nuværende
tidspunkt, at der har været en række vandløb, som er klassificeret
forkert, og som derfor skal om klassificeres.

“Kort sagt, så skal hele de faglige grundlag for
klassificeringen laves om.  Personligt mener jeg, at der er
brug en væsentlig justering af f.eks. virkemidler og
vandløbsklassifikation
,” siger han.

4000 høringssvar

Kristian Jensen (V) understreger, at : Der er kommet 4000
høringssvar samtidig med, at vi har set hvorledes store dele af
landet er endt i oversvømmelse, mens vi har tabt værdier i
mia.-klassen. Vi har også haft flere udvalg, som har kigget på
stenrev, mini-vådområder med mere samt på baseline og målemetoder,
hvor det er en kendsgerning, at reduktionerne af kvælstof på de
hidtidige initiativer er større end tidligere.

Svingende kvalitet

Kristian Jensen siger, at det grundlag som blev sendt ud i
høring for vandplanerne i 2010, har været alt for dårligt. Der
skulle have været en politisk vurdering af hvilke konsekvenser
vandmiljøplanerne ville få for de berørte landmænd. Der har ikke
været et tilstrækkeligt gennemarbejdet grundlag for nogle af de
forslag til konklusion, som er truffet.

“Der kommer ny viden til hele tiden, som skal indarbejdes.
Vi kan nu se, at de registreringer af bl.a. vandløbsklassifikation
som amterne foretog, har været af en alt for svingende
kvalitet,
” slutter gruppeformanden i Venstre, Kristian
Jensen.

Af journalist, Justinus Johannesen, Bæredygtigt Landbrug –
jujo@baeredygtigtlandbrug.

Scroll to Top