Sprøjteforbud skal også gælde private

Flere bynære drikkevandsboringer forurenet af pesticider fra private have- og grund-ejere.

Vandboring, Kattrup Gods500_200
Flere bynære drikkevandsboringer forurenet af pesticider fra
private haveejere

Samtidig med, at miljøminister Ida Auken nu barsler med nye
regler, som skal beskytte drikkevandsboringerne på landmændenes
marker mod forurening fra sprøjtemidler og andre pesticider, vil
Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug have ministeren til at
sætte en stopper for at private haveejere kan bruge uhæmmede
mængder af pesticider.

“Det stadig voksende brug af pesticider hos private haveejere er
en alvorlig trussel mod vores drikkevand. Undersøgelser viser, at
flere og flere bynære drikkevandsboringer er forurenet med
pesticider som stammer fra privat brug.”

Det siger dir. i Bæredygtigt Landbrug, Vagn Lundsteen, som
tilføjer, at mange af de pesticider, som private må købe, må
landbruget ikke engang bruge i forbindelse med deres produktion,
til trods for at landmændene har et sprøjtecertifikat.

Sprøjtegift som håndkøbsmedicin

“Det er efterhånden lige så nemt for en privat person at gå i et
super- eller byggemarked og købe pesticider, som det er at købe
håndkøbsmedicin hos den lille købmand, siger Vagn Lundsteen.”

“Ofte anvender haveejere hundrede gange højere doser, end
midlerne er beregnet til. Det øger udvaskningen til vores
grundvand. De mange overskridelser af grænseværdierne i
vandboringerne i de bynære områder bekræfter dette, siger han.”

“Bæredygtigt Landbrug håber derfor, at miljøministeren hurtigst
muligt vil fremsætte et lovforslag, som skal sætte en stopper for
at sælge pesticider til private. Pesticider som vi ved, er en
alvorlig forureningskilde til vores kostbare drikkevand, siger Vagn
Lundsteen.”

Samlede landbrugsareal

Han tilføjer, at hvis alle 100.000 vandboringer i Danmark skal
omfattes af en 300 meter dyrkningsfri randzone, som miljøministeren
lægger op til, svarer det til et areal på størrelse med det samlede
landbrugsareal, og det er helt ude af proportioner.

“Vi er af den opfattelse, at miljøfremmede stoffer som arsen, er
et langt større problem end pesticider fra landbruget, når det
gælder vores miljø og vandboringer, slutter Vagn Lundsteen.

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug –
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top