Ingen arme – ingen småkager

Det er almindeligt kendt at personer højt placeret i de grønne organisationer har en tendens til at udtale sig om alt mellem himmel jord - i fleste tilfælde uden, de har nogen som helst kendskab eller viden om det aktuelle emne.

Ingen arme – ingen kager

Mark500_200GRAF

Det er almindeligt kendt at personer højt placeret i de grønne
organisationer har en tendens til at udtale sig om alt mellem
himmel jord – i fleste tilfælde uden, de har nogen som helst
kendskab eller viden om det aktuelle emne.

I Jyllands Posten lørdag den 29.oktober er Hans Meltofte,
formand for Naturpolitisk udvalg i Dansk Ornitologisk Forening ude
efter landbruget, som han beskylder for ikke at betale skat og
samtidig er en belastning for resten af samfundet. Derfor skal det
nuværende landbrug lægges om, skriver Hans Meltofte.

Kan være stolte

Formanden for Ornitologerne fortæller ikke, at landbruget er
grundlaget for flere end 150.000 arbejdspladser i Danmark svarende
til ca. 9 % af den private arbejdsstyrke, at landbruget står for en
nettoeksport på 40 mia. kroner, som svarer til 20 % af den samlede
danske eksport og 60 % af den samlede nettoeksport (eksport minus
import). Vi kan være stolte af, at dansk landbrug producerer
fødevarer til 15 mio. mennesker, og vi kunne sagtens mætte endnu
flere munde, hvis vi fik lov til det.

Håner erhvervet

Hans Meltofte har en pointe, når han skriver at landbruget
bidrager for lidt til skatterne. Men årsagen kan sammenlignes med
historien om pigen, der ikke måtte få kager, fordi hun ikke havde
arme. Først fjerner man konkurrenceevnen i erhvervet med afgifter
og restriktioner, og så håner man efterfølgende landbruget for at
det ikke tjener penge. Her kan nævnes, at de mange konkurrence-
forvridende tiltag medfører, at danske landmænd tjener 2,8 mia.
mindre om året end deres tyske kolleger.

Global afvikling

Det er rigtigt, at fødevareproducenter modtager mere end 6 mia.
(ikke 8-9 mia.) i årlig EU-kompensation som alle andre
fødevareproducenter i EU, men for mig personligt, er en global
afvikling af tilskuddet at foretrække. Så længe EU har disse
ordningerne, hvilket vore kolleger i fællesskabet ser som
hensigtsmæssigt, modtager vi selvfølgelig også denne form for
økonomis kompensation. Alt andet vil være dumt. Landbrugsstøtten er
som bekendt til gavn for hele det danske samfund.

Grov manipulation

Hans Meltofte påstår også, at landbruget er skyld i langt over
1000 lukkede drikkevandsboringer. Grovere manipulation kan man
næsten ikke udsættes for. De sidste fem år er maks. 30 boringer
lukket på grund af pesticider. Af de omtalte boringer, er der kun
enkeltstående eksempler på, at lukningen skyldes landbruget.
Historien omkring helbredsskader fra “luftforurening” fra
landbruget er tilbagevist for længe siden. De ville derfor klæde
Hans Meltofte, at opdatere sin viden på landbrugs-og
miljøområdet.

Konstruktiv dialog

I Bæredygtigt Landbrug arbejder vi dagligt med en konstruktiv
dialog med de “grønne” organisationer. Vi forlanger fra de grønne,
at denne debat skal foregå på et anstændigt, fagligt niveau. Hans
Meltoftes udokumenterede påstande kan kun være fremført for at
vildlede befolkning og skabe en opposition mod et erhverv, der
kæmper en hård daglig kamp for at forbedre den danske økonomi. En
økonomisk deroute for landbruget, vil skabe græske tilstande
herhjemme.

 Af Flemming Fuglede Jørgensen, næstformand, Bæredygtigt
Landbrug

 

 

Scroll to Top