Miljøministeren barsler med nye regler om brug af pesticider

”Vi skal have nye, strammere regler, som klart og tydeligt fortæller, hvilke pesticider fødevareproducenterne må bruge og hvilke de private må bruge. Samtidig kommer der også nye regler som kræver, at forhandlere af pesticider skal have en uddannelse, som gør dem i stand til at give kvalificeret rådgivning omkring brugen af pesticider".

Ida Auken (Søren Malmose)
                 
                 
                 
                 
         Foto: Søren Malmose

Miljøminister Ida Auken, (SF) kommer i løbet af ganske kort tid
med nye regler omkring brugen af pesticider.

“Vi skal have nye, strammere regler, som klart og tydeligt
fortæller, hvilke pesticider fødevareproducenterne må bruge og
hvilke de private må bruge. Samtidig kommer der også nye regler som
kræver, at forhandlere af pesticider skal have en uddannelse, som
gør dem i stand til at give kvalificeret rådgivning omkring brugen
af pesticider”.

Det skriver miljøminister, Ida Auken (SF) i et svar til www.baeredygtigtlandbrug.dk.

Ida Auken tilføjer, at alle pesticider skal godkendes af
Miljøstyrelsen før de må sælges og anvendes, og at for fremtiden
bliver pesticider, som har en vis risiko for mennesker, miljø og
grundvand ikke godkendt.

Sammenhæng

“Hvis der skulle findes pesticider over grænseværdien i vores
grundvand som følge af punktkilder eller tidligere tiders mere
lempelige godkendelser, betyder det dog ikke nødvendigvis, at der
en sundhedsmæssig risiko. Men Miljøstyrelsen er alligevel gået i
gang med et projekt, som skal belyse arealanvendelsen omkring de
drikkevandsboringer, hvor der har været pesticidfund i
grundvands-overvågningen. Undersøgelserne skal vise, om der er en
sammenhæng mellem fundet af pesticider i drikkevandet og de
tilstødende landbrugsarealer, skov- eller byområder,” siger Ida
Auken.

Miljøministeren understreger, at der er god grund til at være
forsigtig med anvendelse af pesticider, lige meget om de bliver
brugt af fødevareproducenterne eller en haveejer.

“Men det mest vigtige er, at alle brugere – professionelle som
private – overholder de anvendelsesbegrænsninger, som fremgår af
pesticidernes etikette og brugsanvisning,” slutter miljøminister
Ida Auken, (SF).

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug –
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top