Svært ved at finde fælles fodslag

Bæredygtigt Landbrug kan ikke genkende den verden, som Axelborg befinder sig i for øjeblikket, siger næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen.

Fuglede_500_200 

“Bæredygtigt Landbrug kan ikke genkende den verden, som Axelborg
befinder sig i for øjeblikket. Mens tusindvis af arbejdspladser i
landbruget står på spil, og hundredevis af bedrifter nærmer sig
tvangsauktion, fortæller L&F nærmest dagligt, hvor godt det går
i dansk landbrug.

Det siger næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede
Jørgensen.

Han tilføjer, at for nylig har formanden været ude og sige, at
L&F sagtens kan leve med, at landbrugserhvervet skal pålægges
ekstra pesticidafgifter på 850 mio.kr. årligt. Vi i Bæredygtigt
Landbrug ser denne ekstra pesticidafgift, som en ekstra skat på
landbruget, og vores foreningen har mere end svært med at se, hvor
pengene skal komme fra.

Skal honoreres

Flemming Fuglede Jørgensen understreger, at ingen
fødevareproducent sprøjter for sjov skyld, men ene og alene, fordi
det er nødvendigt.

“I min optik burde danske landmænd honoreres og ikke kanøfles,
fordi sandheden er, at vi har det laveste forbrug af pesticider,
når vi sammenligner os med de andre europæiske fødevareproducenter.
Desuden har Miljøstyrelsen gjort opmærksom på, at pesticiderne ikke
er skadelige for vores drikkevand, fødevarer eller sundhed, hvis vi
bruger dem korrekt og lovligt, og det gør langt den største del af
fødevareproducenterne, siger Flemming Fuglede Jørgensen”

Glæder mig

“Personligt glæder det mig meget, at formanden i L&F siger,
at han gerne vil samarbejde, fordi det vil vi også gerne, men jeg
har dog svært ved at se, hvor vi skal finde fælles fodslag, når
L&F har nogle synspunkter omkring fremtiden i dansk landbrug,
som ligger milevidt fra den sande virkelighed. Sandheden er, at
langt de fleste fødevareproducenter ikke tjener penge for
øjeblikket.”

Ingen forudsætninger

“Men en ting kan vi hurtigt blive enige om, at L&F har ingen
som helst forudsætninger for at udtale sig skråsikkert og positivt
om fremtiden for dansk landbrug. For det første aner vi ikke på
nuværende tidspunkt, hvad der sker med renterne, som er ekstremt
lave for øjeblikket, og dernæst er der ingen af os, som har nogle
forudsætninger for at udtale sig om, hvordan fødevarepriserne på
verdensmarkedet bliver til næste år. Og det er trods alt de her to
faktorer, som bestemmer, om vi beholder skindet på næsen eller ej,
siger Flemming Fuglede Jørgensen”

Udstrakt hånd

“Bæredygtigt Landbrug vil meget gerne hjælpe det danske samfund
tilbage på sporet. Vi vil derfor medvirke til at øge produktionen,
skabe nye arbejdspladser og øge eksporten. Men det bliver svært,
hvis vi hele tiden skal slås med nye afgifter i millionklassen,
mens vi bliver pålagt begrænsninger og andre stramninger, der
forværrer vores konkurrenceevne.”

 

Udstrakt hånd

“Tiden er inde til at regeringen må beslutte sig for, om den vil
tage imod en udstrakte hånd fra fødevareproducenterne, eller man
ønsker at nedlægge erhvervet med nye afgifter og
produktionsstramninger. Et erhverv, som bidrager med milliarder
årligt til den slunkne statskasse, slutter næstformand i
Bæredygtigt Landbrug, Flemming Fuglede Jørgensen

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug –
jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

 

 

 

  

 

 

Scroll to Top