Miljøministeren: Vi vil ikke have en miljødom

"Vi vil ikke have en mulig EU-dom hængende over hovedet. Derfor skal vandplanerne sendes af sted til EU-Kommissionen inden jul."

ida

Det sagde miljøminister Ida Auken (SF) på et pressemøde fredag i
Miljøministeriet, da hun præsenterede de kommende 23 vandplaner,
som skal sikre, at Danmark for fremtiden får rent vand i fjorde,
åer, søer og fra vandhanerne. Vandplanerne omhandler i første
ombæring genopretning af 5. 300 km vandløb samt en tidsfrist for
rensning af spildevand i det åbne land.

Vandplaner Ikke så omfattende

“Vandplanerne er desværre ikke så omfattende, som vi havde
håbet, men det må vi lære at leve med. Vandplanerne er som bekendt
på nuværende tidspunkt slået to år tilbage, og jeg vil ikke
forlænge processen og dermed udsætte forbedringen av vandmiljøet
yderligere, sagde Ida Auken (SF).

Ida Auken understregede, at personligt synes hun, at vandmiljøet
har brug for en indsats, der ligger et pænt stykke ud over niveauet
i de nuværende vandplaner.

“Som bekendt skal landbruget også medvirke til et bedre
vandmiljø. Derfor skal erhvervet reducere sin udledning af kvælstof
frem til 2015 med 9.000 ton, og lige så hurtigt Natur-og
Landbrugskommissionen har afsluttet sit arbejde, vil regeringen
fremlægge en køreplan for en yderligere reduktion af kvælstof fra
landbruget på minimum 10.000 ton, sagde Ida Auken (SF).”

Reduktionen af kvælstofudledningen skal opnås med blandt andet
forbud mod jordbearbejdning i bestemte perioder samt randzoner –
50.000 HA langs vandløb og søer.

Der sættes ekstra ind

Ida Auken (SF) understregede, at der skal sættes ekstra ind med
at begrænse udledningen af kvælstof i de oplande, der ligger ud til
lukkede kystvande. Her tænker jeg især på fjordene. Til gengæld
skal de landbrugsområder som ligger ud mod Kattegat og Vadhavet
slippe billigere, sagde miljøministeren.

Det er ingen hemmelighed, at der har været meget blæst omkring
vandløbsindsatsen – måske især fra landbruget, som har kritiseret,
at Danmark har udpeget alt for mange vandløb som “naturlige”, og
derfor har accepteret, at skulle gøre en langt større miljøindsats
end f.eks. Tyskland.

“I Danmark bruger vi vore metoder, tyskerne gør det med deres,
og til syvende og sidst er det EU-Kommissionen, som godkender
implementeringen.”

Ellers så kan jeg bare tilføje, at vandløbsindsatsen er blevet
ensartet i hele landet, og at alle mulige fejl er rettet, sagde Ida
Auken (SF).

Vandplaner kan ændres efter indsendelsen

Ida Auken SF)kunne også oplyse, at hendes embedsmænd har
undersøgt, om det rent juridisk kan lade sig gøre at ændre i
Vandplanerne efter at de er send til EU. Og svaret er positivt.

“Hvis man har argumenter der er stærke nok fagligt, kan man både
melde til og trække tilbage.”

Dermed fanger bordet ikke, som så mange landmænd har
frygtet.

Ændringerne af vandplanerne betyder samtidig, at
Miljøministeriet nu sætter en minihøring på skinner. I dagene fra
den 3. -10. dec. kan alle lodsejere, som bliver berørt af
ændringerne komme med indsigelser.

Prisen for de nye vandplaner og tilhørende naturindsats bliver
på omkring fire mia. i perioden 2010-2015. Hertil kommer
brugerfinansierede udgifter på spildevands-og forsyningsområdet. De
økonomiske midler til det store projekt kommer hovedsageligt fra
EU´s landdistriktprogram.

Se om du
bliver berørt af ændringerne ved at klikke her

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top