Bæredygtigt Landbrug roser Gjerskov for greening-arbejde

- Men Danmark skal ikke implementere reglerne, før de øvrige EU-medlemmer også er klar til at tage det næste grønne skridt.

Tidsler

Bæredygtigt Landbrug ser gerne at fødevareministeren trækker
EU´s landbrugspolitik i en mere bæredygtig retning, men kravet er,
at tiltagene ikke skader den danske konkurrenceevne.

“Mette Gjerskov skal have ros for at trække EU’s landbrug i en
mere bæredygtigt retning, for der er helt sikkert lande inden for
EU, for hvem miljøforanstaltningerne lader meget tilbage at ønske,
og det vil helt klart være til Danmarks fordel, hvis kravene højnes
til mange af de nye medlemmer, så de skal producere på vilkår, der
ligner de danske,” siger Vagn Lundsteen, direktør i Bæredygtigt
Landbrug.

Selvom Vagn Lundsteen ser klare fordele ved mere greening, som
EU Kommissionen kalder de nye grønne tiltag, så slår han fast, at
Danmark ikke skal implementere reglerne, før de øvrige EU-medlemmer
også er klar til at tage det næste grønne skridt.

“Vi forlanger, at danske særregler på fødevareområdet fjernes
omgående, så danske fødevareproducenter ikke yderligere får
forringet konkurrenceevnen i forhold til vore EU-kolleger. Danmark
er i forvejen i front, når det gælder lavt pesticidforbrug,
miljøregler, fødevaresikkerhed, dyretransport og dyrevelfærd, men
tiltagene har kostet mange penge at gennemføre, og dansk landbrug
har i disse år simpelthen ikke råd til at producere fødevarer på
ulige vilkår,” siger Vagn Lundsteen.

Miljøtilladelser giver dyrevelfærd

Danske landmænd har i årevis været EU’s duks når det gælder
gennemførelsen af en lang række miljøtiltag på fødevareområdet.
Tiltag, som aldrig er blevet belønnet med en højere pris på
varerne. Tiltag, som derimod har betydet højere
produktionsomkostninger sammenlignet med konkurrenterne i de øvrige
EU-lande.

“Danske fødevareproducenter har en vilje til at omstille sig og
skabe forbedringer indenfor miljø og dyrevelfærd. Det har vi bevist
igennem mange år, men vi må erkende, at prisen for gennemførelsen
af forbedringerne har været høj i form af ringere konkurrenceevne i
forhold til de lande, som endnu ikke har implementeret planerne.
Nedfældning af gylle, overdækkede gyllebeholdere, strøelse i stalde
og kortere transporttid for levende dyr, er kun nogle få af de
mange tiltag, som dansk landbrug har gennemført, uden vi har fået
nogen fordel af det,” siger Vagn Lundsteen.

Hos Bæredygtigt Landbrug mener man, at den sikre vej til at
skabe bedre forhold for dyrene og naturen her og nu, er, at give
fødevareproducenterne mulighed for at bygge nye, moderne
staldanlæg. En lang række landmænd har i årevis ventet på
tilladelse til at bygge om eller udvide produktionen, og
forhalingen af sagerne er en stopklods for en mere bæredygtig
fødevareproduktion.

“Nye, moderne staldanlæg fremmer dyrevelfærden, mindsker
miljøbelastningerne og styrker fødevaresikkerheden, så vil
regeringen gøre mest muligt for miljøet, dyrevelfærden og
fødevareproducenternes økonomi nu og her, så skal
miljøtilladelserne igennem systemet langt hurtigere, end det er
tilfældet i dag,” siger Vagn Lundsteen.

Af Jakob Tilma, jti@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top