Kontrolbesøg: Hvad er dine rettigheder som fødevareproducent?

Du kan nægte at udtale dig, men staldene har kontrolmyndighederne ret til at gå ind i, hvis politiet er med, og der foreligger en dommerkendelse. Læs her, hvordan Fødevarestyrelsen tolker reglerne.

Mark500_200

Det er psykisk hårdt for en fødevareproducent at få uanmeldt
besøg af det veterinære rejsehold og politiet. I langt de fleste
tilfælde føler fødevareproducenten sig hjælpesløs, lovløs og
kriminel uden at ane, hvad det er, myndighederne vil med denne
stort anlagte razzia.

“Når en fødevareproducent får besøg af fødevarestyrelsens
veterinære rejsehold sammen med politiet, er landmanden i sin fulde
ret til at nægte at udtale sig til lovens lange arm, fordi
fødevareproducenten har den sigtedes rettigheder og er omfattet af
retsplejeloven,” det siger konsulent i Fødevarestyrelsen, Stig
Jessen til www.baeredygtigtlandbrug.dk.

Stig Jessen tilføjer, at til gengæld, kan fødevareproducenten
ikke nægte politiet adgang til staldene, eller for den sags skyld
til resten af bedriften, fordi politiet altid har en dommerkendelse
med i baglommen, inden de rykker ud.

Stig Jessen understreger, at politiet kun rykker ud sammen med
det veterinære rejsehold, hvis der er en konkret mistanke om, at
fødevareproducenten overtræder lovgivning.

Muligt at søge om aktindsigt

“Desværre kan jeg ikke udtale mig om enkelte sager, hvor
politiet har været involveret. Den eneste mulighed for at komme
lidt nærmere den faktiske sandhed om, hvorfor myndighederne har
haft en konkret mistanke om brud på medicinlovgivningen eller
dyrevelfærden, er med at søge aktindsigt hos Fødevarestyrelsen,
siger Stig Jessen.

“I rapporten kan fødevareproducenten læse om de konklusioner,
som vi er kommet til efter besøget, siger Stig Jessen.”

For de fødevareproducenter, som har haft besøg af rejseholdet
sammen med politiet har det været en rystende oplevelse. I enkelte
tilfælde har oplevelsen været så brutal, at fødevareproducenterne
har været sygemeldt i månedsvis og i andre tilfælde har
fødevareproducenten sågar truet med at tage sit eget liv.

Emsige kontrollanter

Langt de fleste fødevareproducenter er enige om, at de føler sig
som jaget vildt og nærmest lovløse, når det veterinære rejsehold
kommer på besøg.

De føler rejseholdet, som en hær af kontrollanter, der er
utroligt emsige og nidkære med kontrollen.

En svineproducent fik en bøde på 66.000 kr. fordi en syg gris
kun havde fået antibiotika tre gange i stedet for de fem gange, som
loven foreskriver. De 66.000 kr. svarer til tre pct. af
fødevareproducentens samlede landbrugsstøtte.

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug
-jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top