Landbruget skal ikke vente hjælp fra pensionskasserne

Der kommer Ingen økonomisk håndsrækning fra pensionskasserne til landbruget lige foreløbig.

 Mark500_200GRAF

Det bliver ikke her og nu pensionskasserne kommer med en
økonomisk håndsrækning til de hårdt trængte danske landmænd.

“Vi har ingen planer om at træde ind i dansk landbrug for
øjeblikket, og vi har desuden heller ingen strategier for
investeringer i dansk landbrug på plads. Til gengæld kan vi godt
se, at der er nogle danske landbrug, som får brug for at skifte
hænder, men vi kommer under ingen omstændigheder til at investere i
enkelte bedrifter.”

Det siger Jens Henrik Staugaard Johansen, som er chef for
private equity og infrastruktur i PKA, ifølge Finanswatch.

Beløbet stiger

“PKA er ellers ganske interesseret i landbrug generelt, men der
er trods alt flere ting, som taler imod dansk landbrug som
investeringscase. Kapitaliseringen af dansk landbrug er i forvejen
meget høj, og det medfører at jordpriserne er forholdsvis høje. I
PKA har vi øremærket et godt stykke over en mia. kr. til
investering i landbrug, og vi forventer faktisk, at dette beløb
stiger over de næste år.”

“På nuværende tidspunkt har vi givet tilsagn om
landbrugsinvesteringer i Afrika, og PKA lægger samtidig en sidste
hånd på nogle lignende investeringer i Australien. Desuden arbejder
vi for øjeblikket med landbrugsinvesteringer i New Zealand og
Brasilien, siger Jens Henrik Staugaard Johansen.”

Investeret i kapitalfonde

“Den typiske struktur for PKA er, at der bliver investeret i
kapitalfonde, som har specialiseret sig i opkøb og optimering af
landbrug. Der er måske derfor, vi ikke har haft så meget fokus på
dansk landbrug, fordi Danmark ikke er det mest oplagte sted at
optimere landbruget. Men hvis der kommer nogle, der har den helt
rigtige vinkel på investeringen, og vi mener, at det er de rigtige
landmænd til at føre vores investering ud i livet, kan vi sagtens
gå ind i et sådant investeringsprojekt, siger Jens Henrik Staugaard
Johansen.

Afrika mest interessant

Også Pension Danmark har besluttet, at bruge store millionbeløb
til investering i landbrug uden for landets grænser.

“Indtil videre er det væsentligt mere interessant at investere i
landbrugsjord i Afrika, hvor prisen er omkring en fjerdedel af,
hvad den er i Europa. Men hvis priserne er de rigtige herhjemme, er
vi altid klar til at kigge nærmere på mulige investeringer, siger
adm. dir. i Pensiondanmark, Torben Möger Pedersen.”

Torben Möger Pedersen afviser dog ikke helt en mulig investering
i dansk landbrug, selv om det kan blive svært.

“Vi vil se positivt på en mulige investeringer  i dansk
landbrug, men det kræver at jordpriserne kommer væsentligt længere
ned, end det niveau, vi har for øjeblikket, siger Torben Möger
Pedersen.”

Af Justinus Johannesen, journalist, Bæredygtigt Landbrug
-jujo@baeredygtigtlandbrug.dk 

Scroll to Top