Konklusion på Vækstkonferencen

Dansk landbrug skal være en vækstmotor i årene der kommer

 Vagn Lundsteen Diamanten

Den 23. februar afholdt Bæredygtigt Landbrug Vækstkonference for
fødevareerhvervene i Den Sorte Diamant, og mødet var en stor
succes.

 På tværs af videnskabelige troesretninger og politisk
overbevisning var der blandt oplægsholderne bred enighed om, at
dansk landbrug er en særdeles vigtig ressource, hvis der igen skal
skabes vækst og fremgang i Danmark.

 40.000 nye arbejdspladser inden for få år. Det er et
opnåeligt mål, hvis bare dansk landbrug fik lov til at gøre det, vi
er bedst til; at producere store mængder af sunde og bæredygtige
fødevarer af høj kvalitet på rimelige markedsvilkår.

Hvad med miljøet, vil læseren måske spørge. Kan vi øge
produktionen, skabe arbejdspladser og øge eksporten i
landbrugssektoren, uden omkostning for vores miljø?

For Bæredygtigt Landbrug er det vigtigt at gøre gældende, at en
styrkelse af erhvervets konkurrenceforhold ikke må være på
bekostning af miljøet. Derfor har vi iværksat en undersøgelse af
vandmiljøet, der bekræfter, at vi nemt kan øge produktionen med
samme rammevilkår, som man arbejder under i Slesvig-Holsten, uden
at vi forringer vandmiljøet. Meget tyder faktisk på, at vi endda
forbedrer det flere steder.

Bæredygtigt Landbrug rækker hånden frem mod det danske folk og
lover, at vi kan skaffe arbejdspladser og eksport, i stor stil,
hvis bare vi fik lov.

Vagn Lundsteen, direktør Bæredygtigt Landbrug

Scroll to Top