Landbruget skal være Danmarks vækst-motor

280 gæster på Vækstkonferencen kunne tage fra Den Sorte Diamant med rank ryg, for blandt eksperterne var der bred enighed om, at landbruget er nøglen til vækst i Danmark.

Diamanten
                 
                 
                 
             (Foto: Jens
Panduro – Bæredygtigt Landbrug)

Dansk landbrug kan skaffe tusindvis af nye arbejdspladser og
milliarder i statskassen, hvis landmændene fik samme
rammebetingelser som de tyske landmænd. 

Det var der bred enighed om på Bæredygtigt Landbrugs store
vækstkonference i Den Sorte Diamant i København, hvor store
kapaciteter på landbrugs- økonomi og miljøområdet kom med deres bud
på, hvordan landbruget kan blive den helt store
vækstfaktor. 

Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker fra Århus sagde, at
landmændene skal have mulighed for at dyrke deres jord lang mere
intensivt – men at det skal ske under kontrollerede former. Han
understregede, at i dag, er en dansk landmand 45 gange mere
effektiv, end hvad han var for små 60 år siden, og at mulighederne
nærmest er ubegrænsede for vækst, hvis han får lov.

Forsamling23 feb

    Foto: Jens Panduro – Bæredygtigt
Landbrug

Det samme synspunkt havde professor Jens Carl Streibig,
Københavns Universitet som tilføjede, at mens store dele af verden
står og råber på fødevarer, kan det ikke være meningen, at man
begrænser fødevareproduktionen herhjemme med den begrundelse, at
landbruget er den helt store forurener.

“Sandheden er, at der ikke er fundet nævneværdige rester af
glyphosat i en eneste vandboring på landet i en lang årrække. Men
desværre kan hverken politikerne eller pressen lide at høre
sandheden. Derfor fortsætter pressen med at fodre befolkningen med
usaglige og forkerte oplysninger om landbruget, sagde Jens Carl
Streibig”

Den svenske forsker Thomas Hellström sagde, at det ikke var
kvælstof fra landbruget som var årsag til iltsvind og fiskedød i
Kattegat og Øresund, men derimod fosfor, som hovedsageligt kommer
fra Østersøen.

Efter evaluering af de svenske vandplaner i 2006, er svenske
forskere enige om, at vi ikke længere skal fokusere på kvælstof,
men derimod på fosfor. Derfor findes der ikke nogen kvælstof afgift
i Sverige, sagde Thomas Hellström.

Mette Bock fra Liberal Alliance sagde, at de mange stramninger
og regulativer, som politikerne har pålagt landmændene må fjernest
hurtigst muligt.Det kan ikke være meningen, at en landmand skal
føle sig som kriminel bare fordi han passer sit arbejde, men
desværre går det den forkerte vej. Bureaukratiet bare vokser og
vokser, sagde Mette Bock.

Hjeds

Landmand, cand agro Jan Hjeds sagde, at hvis vandplaner bliver
gennemført, så medfører de et værditab for landbruget og de mange
følgeindustrier på minimum 80 mia. kr.

Jan Hjeds spurgte om vi ønsker vækst eller misvækst i Danmark.
Hvis vil have nogle gode planter, bliver vi også nødt til at dræne
jorden. Uden ilt i jorden trives planterne ikke. På 60 pct. af
Danmarks areal ligger drænrør, og det fungerer fint. Vandplanerne
antager, at kun arealer nær vandløbet oversvømmes, fordi
vandplanerne ikke tager højde for at der findes drænanlæg, sagde
Jan Hjeds.

Kom med din kommentar til Vækstkonferencen på vores Facebookside
ved klikke på “Tilføj kommentar” herunder.

Af Justinus Johannesen jujo@baeredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top