Streibig: Pesticider er kun et problem i pressen

Jens Carl Streibig fra Københavns Universitet fortalte på Vækstkonferencen at Danmark er et landbrugsland, og ikke et naturområde.

 Streibig

“Det er pressen som skaber den unødvendig uro blandt
befolkningen omkring pesticider i vores drikkevand. Sandheden er,
at der ikke er fundet pesticider i drikkevandet i en eneste
drikkevandsboring i landdistrikterne i en lang årrække, som på
nogen måde truer drikkevandskvaliteten. Men det er ikke det indtryk
man får, når man læser aviserne.

Det sagde professor Jens Carl Streibig, Københavns Universitet
på vækstkonferencen i Den Sorte Diamant.

Jens Carl Streibig understregede samtidig, det store hysteri
omkring landbrugets brug af pesticider er fuldstændig ude af trit
med virkeligheden, og at der sagtens kan bruges mere pesticider og
samtidig produceres mere pr. HA, end hvad tilfældet er i dag uden
at det ødelægge drikkevandet eller for slags skyld den tilstødende
natur. 

Hele verden står og råber på sunde, gode fødevarer, som skal
producere på mindre og mindre landbrugsjorde. Derfor skal vi kigge
på lande i Asien og andre steder i vreden som allerede har vist, at
man sagtens kan udnytte jorden langt bedre med et større og mere
intensiv brug af gødskning og pesticider uden at det går ud over
vandkvaliteten eller naturen.

Af Justinus Johannesen, jujo@baredygtigtlandbrug.dk

Scroll to Top